ADS


Breaking News

ขอเชิญร่วมงาน "พิธีมหาทักษิณานุปทานมหาสังฆทาน 127 ปี อุดรธานี

     ขอเชิญพุทธศาสนิกชน หน่วยงาน องค์กร ทุกภาคส่วน ร่วมบุญใหญ่ "พิธีมหาทักษิณานุปทาน สังฆทานอุทิศ เพื่ออุทิศให้กับบูรพมหากษัตริยาธิราช วีรชน ผู้เสียสละต่อประเทศชาติ และบรรพบุรุษของจังหวัดอุดรธานี" ภายใต้แนวคิด "เช้าทำบุญเลี้ยงพระ กลางวันเลี้ยงคน เย็นเลี้ยงผี" ในวันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์อาหารวีที (VT) แหนมเนือง คอมมูนิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมูลนิธิได้เป็นเจ้าภาพข้าวสารจำนวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมอาหารแห้งอื่นๆ

     ท่านใดจะร่วมบุญสามารถประสานได้ที่ : มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง 

    เบอร์โทรสอบถาม 085-1779169

     สั่งจองวัตถุมงคล ท้าวเวสสุวรรณ 127 ปี อุดรธานี

     โทรศัพท์ 094-339-8484