ADS


Breaking News

#ดีแทคเติมเงิน #เป็นมากกว่าแค่ซิมเติมเงิน 3 สิ่งดีๆ คือ สัญญาดี ราคาดี และ บริการใจดี

#ดีแทคเติมเงิน ปรับกลยุทธ์การตลาดครั้งใหญ่ ชูจุดยืน '#เป็นมากกว่าแค่ซิมเติมเงิน'
มุ่งเติมเต็มความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และพร้อมเข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวัน

     - ดีแทคเติมเงิน ให้คุณค่ามากกว่าด้วย 3 สิ่งดีๆ คือ สัญญาดี ราคาดี และ บริการใจดี

    - เปิดโผ 11 บริการใจดี ที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ ที่คิดขึ้นมาเพื่อมอบความช่วยเหลือดูแลให้ผู้ใช้บริการเติมเงินทุกคน เฉพาะที่ดีแทคเท่านั้น

     - จับมือ พันธมิตรข้ามอุตสาหกรรม เพิ่มช่องทางใหม่ ขยายเป้าหมายกลุ่มลูกค้า ให้ลองและสัมผัสประสบการณ์การใช้งานซิมเติมเงินในโครงข่ายดีแทค

     17 กันยายน 2563 - ดีแทคปรับกลยุทธ์ แบรนด์ดิ้งดีแทคเติมเงินยุคชีวิตวิถีใหม่ ที่นอกเหนือไปจากการให้บริการเชื่อมต่อที่ดีที่สุดแล้ว ยังพร้อมเป็น "ผู้ช่วย" ที่เขา้ใจ เข้าถึง และพร้อมเข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันที่จะทำให้ผู้ใช้บริการใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นในทุกๆวัน จาก ประโยชน์ในการใช้งานของ "#ซิมแฮปปี้เน็ต" และ "#ซิมแฮปปี้คอล" ที่เป็นมากกว่าแค่ซิมเติมเงิน แต่เติมชีวิตให้ไปต่อได้ ด้วย 3 สิ่งดีๆคือ สัญญาณดี ราคาดี และ บริการใจดี ที่คิดมาจากความเข้าใจและตอบโจทย์ของลูกค้ากลุ่มเติมงินโดยฉพาะ พร้อมจับมือกับพันธมิตร ในกลุ่มสินค้าและบริการที่เข้าถึงความต้องการในชีวิตประจำวันของลูกค้า เช่น ไทยน้ำทิพย์ สถานีบริการน้ำมัน PT และ ธนาคารกสิกรไทย โดยร่วมมือเติมความสุขให้กับลูกค้า ด้วยการแจกฟรี "#ซิมเติมสุข" เพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองใช้ซิมดีแทคเติมเงิน ทั่วประเทศ

ดีแทคเติมเงิน อยู่คู่กับคนไทยในทุกสภาพเศรษฐกิจ
    นายฮาว ริเร็น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า "จากความท้าทายจากสถานการณ์โควิด วิถีชีวิตแบบใหม่ และพฤติกรรม ออนไลน์ดีแทคจึงได้ตีโจทย์การตลาด ของแบรนด์ดีแทคเติมเงินครั้งใหญ่ เพื่อให้ยืนหยัดอยู่ในใจผู้ใช้บริการ ในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นกลับมาสู่ภาวะปกติ โดยช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และสร้างความมั่นใจในการใช้บริการดีแทคเติมเงิน ดีแทคเข้าใจและเข้าถึงผู้บริโภคไทยที่มีความต้องการและการใช้ชีวิต
ง่ายๆ กลับสู่พื้นฐาน นอกเหนือจากความต้องการทางกายภาพ ความปลอดภัยการดูแลสุขภาพ แล้วยังต้องการความห่วงใย ดูแล การติดต่อสื่อสาร จากการวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคของดีแทค