ADS


Breaking News

depa ดึง “SWEAT 16” สร้างอนาคตสังคม Gen Z ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล: “Move on Together” ดันทักษะดิจิทัลสู่เยาวชน

ดีป้า” เข้าใจ Gen Z ดึง “SWEAT 16” ร่วมจุดประกายทักษะดิจิทัลคนรุ่นใหม่ 
ปั้นพลเมืองดิจิทัลขับเคลื่อนโลกอนาคต เปิดตัวกิจกรรม  
“สร้างอนาคตสังคม Gen Z ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล: Move on Together”

     29 กันยายน 2563, อาคารดีป้า ลาดพร้าว - สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล แถลงข่าวเปิดกิจกรรม “สร้างอนาคตสังคม Gen Z ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล: Move on Together” นำโดยกลุ่มศิลปินไอดอล “SWEAT 16” แจกความสดใสคลุกเคล้าสาระ เสริมทักษะดิจิทัลจุดประกายวัย Gen Z เสริมทักษะ มองหาอาชีพตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ผ่านกิจกรรมออนไลน์ 10 หมวดโดนใจคนรุ่นใหม่ เปิดสนามประลองเกม Coding สัญชาติไทย “เกมหมูป่า” พร้อมรวบรวม เนื้อหาสร้างสรรค์กว่า 100 เรื่อง กระตุ้นคน Gen Z เติบโตเป็นพลเมืองดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ

     ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า ตามที่นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้กำชับให้ ดีป้า เร่งการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน นักเรียนนักศึกษา วัย Gen Z ที่ถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ของประเทศในอนาคต ดีป้าจึงได้มุ่งกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เชิงบวกแก่กลุ่ม Gen Z ที่นำเอากิจวัตรที่น่าสนใจของกลุ่ม Gen Z ในปัจจุบันผสมผสานเข้ากับดิจิทัล เพื่อให้เกิดเป็นกิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมพร้อม และเป็นการจุดประกายแนวทางในการสร้างงาน สร้างอาชีพได้ และเป็นที่มาของกิจกรรม “สร้างอนาคตสังคม Gen Z ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล: Move on Together” ที่ใช้โลกออนไลน์ในการสื่อสารถึงกลุ่ม Gen Z ผ่านเยาวชนต้นแบบที่มีชื่อเสียง เพื่อเป็นตัวแทนในการบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ในวัยเดียวกัน

     “กลุ่มคนรุ่นใหม่อย่าง Gen Z เป็นกลุ่มที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี มีความเข้าใจ และคุ้นชิน แต่การที่จะให้เขาได้ดึงศักยภาพเหล่านั้นมาใช้ในเชิงบวกนั้นปัจจัยรอบข้างต้องเหมาะสมด้วย ตั้งแต่รูปแบบการให้ความรู้ การเสริมทักษะดิจิทัล ตลอดจนการส่งเสริมจากบุคคลรอบข้างที่กระตุ้นในเชิงสร้างสรรค์ เราจะทำอย่างไรที่จะเตรียมสภาพแวดล้อมของเขาให้เป็นการเรียนรู้เชิงบวก และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเปิดโอกาสของตนเองในการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในอนาคตได้ และไม่เพียงกับวัย Gen Z เท่านั้น แต่กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ก็จะสามารถเรียนรู้ที่จะปรับใช้เทคโนโลยีและข้ามผ่านวิกฤตและอยู่รอดได้เช่นกัน” ผอ.ใหญ่ ดีป้า กล่าวเสริม

     สำหรับกิจกรรม “สร้างอนาคตสังคม Gen Z ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล: Move on Together” จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาสาระที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันมาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล ในด้านต่าง ๆ รวม 10 ครั้ง ไม่น้อยกว่า 30 เนื้อหา เพื่อให้เกิดความหลายหลาย ถ่ายทอดสู่กลุ่มคน Gen Z ผ่านเพื่อนในวัยเดียวกัน อย่างน้อง ๆ สมาชิก วง SWEAT 16 ที่จะสลับมาแบ่งปันสาระตลอดของการจัดกิจกรรม โดยจะ Live สด ผ่าน Facebook Page: depa Thailand ทุกวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563 – 10 มกราคม 2564 พร้อมรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ที่มีเนื้อหาที่มุ่งสู่การสร้างอาชีพอีกมากมายผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในปัจจุบัน กว่า 100 เนื้อหา ตลอดจนการพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรม (Coding) ขั้นพื้นฐาน ผ่านกิจกรรม Edutainment โดยได้ให้น้อง ๆ SWEAT 19 แข่งขัน “เกมหมูป่า” เกมเสริมทักษะโค้ดดิ้งสัญชาติไทย ที่ให้ทั้งความสนุกสนานควบคู่การเสริมทักษะสำคัญได้ในเวลาเดียวกัน

     โดยในการ Live สดครั้งแรกนี้ ประเดิม 3 เนื้อหา สู่การเป็น Content Creator “Live 1: Trends อาชีพโดนใจ Gen Z” สอดแทรก 3 เนื้อหาย่อย Ep.1 เป็น Youtuber สุดปังใคร ๆ ก็ทำได้ Ep.2 ทำสติกเกอร์ไลน์ง่ายอะไรเบอร์นั้น และ Ep.3 เทคนิคถ่ายภาพให้ปั๊ว ปัง!! โดยน้อง ๆ SWEAT 16 ที่มาแจกความน่ารักสดใสควบคู่ความรู้เสริมทักษะที่สำคัญกันแบบไม่มีกั๊ก ผู้ที่สนใจสามารถร่วมรับชมและร่วมกิจกรรม ลุ้นรับของรางวัล ได้ตลอดโครงการ ตั้งแต่วันนี้ (29 กันยายน 2563) – 10 มกราคม 2564 ได้ทาง Facebook Page: depa Thailand