ADS


Breaking News

BGRIM นำเครือข่ายสื่อมวลชนฯลงพื้นที่ เยี่ยมชมกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไทรหลวง นครปฐม

นายไพทูร ไพศาลสุขวิทยา (ที่ 7 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ และ นายสุกิจ อังสุวรรณ (ที่ 10 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด ในนามตัวแทน บมจ.บี.กริม เพาเวอร์  ให้การต้อนรับ นายมนูญ ศิริวรรณ (ที่ 8 จากซ้าย) ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า และ นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย (ที่ 9 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิเอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า และ เครือข่ายสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไทรหลวง เมื่อเร็วๆ นี้

กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไทรหลวง  เป็นโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์  มีขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ 30.7 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม บนพื้นที่กว่า 477 ไร่ ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 47 แห่ง แบ่งเป็น 1.โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 18 แห่ง  2, 144 เมกะวัตต์  2.โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 24 แห่ง  822 เมกะวัตต์ 3.โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 3 แห่ง 35 เมกะวัตต์  4. Back up for power trading 13 เมกะวัตต์ 5.โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 1 แห่ง 4.8 เมกะวัตต์ รวมกำลังการผลิตรวม 3,019 เมกะวัตต์ และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้างอีก 17 โครงการ