ADS


Breaking News

ส.นักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา "วิจัยกัญชาเพื่อประชาชน" หนุนวิจัยกัญชาก่อเกิดประโยชน์แท้จริง

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิจัยกัญชาเพื่อประชาชน 
เพื่อสนับสนุนงานวิจัยกัญชาเพื่อการรักษาโรค
ผศ.ดร.พิพัฒน์  นนทนาธรณ์ 
นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย 
ให้สัมภาษณ์
          วันนี้ (วันที่ 2 กันยายน 2563) เวลา 09.00 น. สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดการสัมมนาวิชาการวิจัยกัญชาเพื่อประชาชน  ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยกัญชาเพื่อการักษาผู้ป่วยด้วยภูมิปัญญาวิถีไทย 
            โดยก่อนการสัมมนาฯได้มีการไว้อาลัยจากการจากไปของ “ลุงตู้” นายบัณฑูร  นิยมาภา ผู้สร้างตำนานกัญชาเพื่อผู้ป่วย  หรือบุรุษกัญชาไทย การสัมมนาประกอบด้วย ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ดร.สุเทพ  สุวรรณเกด และนายแพทย์ชนินทร์  ลีวานันท์ จบจากการสัมมนาวิชาการเป็นการแชร์ประสบการณ์จากการใช้กัญชาเพื่อการรักษาผู้ป่วยจากโรคต่างๆ ที่เป็นผู้ใกล้ชิดหมอตู้ นำโดยทีมงานแฟนเพจเฟสบุค บุญเติมสายเขียว และแพทย์แผนไทยที่ประสบผลสำเร็จจากการใช้น้ำมันกัญชาในการรักษาโรค ภายในงานยังมีการนวดเพื่อการรักษาโรคปวดเมื่อย คลายเส้น กดจุดต่างๆ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ำมันกัญชา เช่น สบู่ น้ำมันนวดเพื่อการักษาโรคปวดเมื่อย เป็นต้น
           ผศ.ดร.พิพัฒน์  นนทนาธรณ์  นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ปัจจุบันมาสมาชิกกว่าสี่พันคน และได้จัดตั้งคณะทำงานวิจัยกัญชาเพื่อประชาชนขึ้นโดยมีแรงบันดาลใจจากหมอตู้ หรือนายบัณฑูร นิยมาภา ผู้สร้างตำนานกัญชาเพื่อผู้ป่วย และเพื่อให้งานวิจัยกัญชาได้มีการดำเนินการได้ถูกต้อง เผยแพร่ต่อยอดได้จากองค์ความรู้จากงานวิจัย 
     ให้ประชาชนได้ศึกษาถึงประโยชน์มีการศึกษาในด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ การแพทย์ และการเกษตร มีคณะทำงานที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านกว่า 50 คน ให้เห็นผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จะมีการเผยแพร่งานวิจัยกัญชาในวารสารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ให้รู้ว่าประเทศไทยมีการวิจัยกัญชาในทุกด้าน โดยสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการต่อไป