ADS


Breaking News

ขอเชิญร่วมพิธีมหาทักษิณานุปทาน อุทิศแด่ บรรพชนและวีรชน จังหวัดอุดรธานี 26 ก.ย. นี้

     ขอเชิญพุทธศาสนิกชน หน่วยงาน องค์กร ทุกภาคส่วน ร่วมบุญใหญ่ "พิธีทำบุญมหาทักษิณานุปทาน เพื่ออุทิศให้กับบูรพมหากษัตริยาธิราช วีรชน ผู้เสียสละต่อประเทศชาติ และบรรพบุรุษของจังหวัดอุดรธานี" ภายใต้แนวคิด "เช้าทำบุญเลี้ยงพระ กลางวันเลี้ยงคน เย็นเลี้ยงผี" ในวันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์อาหารวีที (VT) แหนมเนือง คอมมูนิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  โดยมูลนิธิได้เป็นเจ้าภาพข้าวสารจำนวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมอาหารแห้งอื่นๆ 
     ท่านใดจะร่วมบุญสามารถประสานได้ที่ : สำนักงานวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม เบอร์โทรสอบถาม 085-1779169 หรือ 064-1911882

ขออนุโมทนาสาธุ