ADS


Breaking News

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ 1 เดินสายมอบจักรยาน ภาคเหนือ รวม 9 จังหวัด

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เดินสายพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนต่อเนื่อง

ในโครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ 1 

ลงพื้นที่มอบจักรยานแก่โรงเรียนในชนบททางภาคเหนือ รวม 9 จังหวัด

     ระหว่างวันที่ 24 – 27 กันยายน 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และนักสังคมสงเคราะห์ พร้อมทีมงาน กำหนดมอบจักรยาน จำนวน 270 คัน ให้กับโรงเรียนในชนบททางภาคเหนือ ที่มีเยาวชนประสบปัญหาในด้านการเดินทางไปและกลับโรงเรียนด้วยความยากลำบาก ภายใต้โครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ 1 รวม 9 จังหวัด  โดยคณะมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งลงพื้นที่มอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่รวม 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา พิจิตร ลำพูน อุตรดิตถ์ และแพร่  นอกจากนี้ยังมีการมอบหมายให้มูลนิธิผู้ประสานงานในพื้นที่เป็นผู้มอบจำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านสะเกิน โรงเรียนบ้านเชียงของ จังหวัดน่าน  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถใช้จักรยานเดินทางมาโรงเรียนได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกาย เรียนรู้กฎจราจร เรียนรู้การแบ่งปัน รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งของส่วนรวมและใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง โดยเมื่อเด็กนักเรียนจบการศึกษา จักรยานจะถูกส่งต่อให้แก่เด็กนักเรียนในรุ่นต่อไป โดยมีมูลนิธิแต่ละจังหวัดเป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี

     โดยในวันนี้ (26 กันยายน 2563)   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ มอบจักรยานให้กับโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ จังหวัดพะเยา และ โรงเรียนบ้านปางเคาะ จังหวัดแพร่   รวม 30 คัน โดยมีผู้แทนจากโรงเรียนต่าง ๆ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยคณะสมาคมพะเยา  และคณะมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์  เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี

และในวันพรุ่งนี้ (27  กันยายน  2563)  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดลงพื้นที่มอบจักรยานจำนวน 30 คัน ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยยาง จ.อุตรดิตถ์ โดยมีผู้แทนโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยคณะมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์  เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี

โครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ 1 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดมอบให้กับโรงเรียนในชนบทภาคเหนือ และภาคอีสาน รวม 34 โรงเรียน ดำเนินการมอบจักรยาน จำนวน 700 คัน  คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 875,000 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ติดตามข่าวสารกิจกรรม การช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung

#ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##

#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418

#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน