ADS


Breaking News

พิธีบินโดรนเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

     การแสดงบินโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 โดยใช้โดรนที่สร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นด้วยฝีมือของเยาวชนไทย ที่ผ่านการอบรมโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใช้โดรนจำนวน 500 ลำ ขึ้นแปรขบวนแสงสีบนท้องฟ้าเป็นรูปแบบต่างๆ จำนวน 10 รูปแบบ ใช้เวลาในการแสดง 12 นาที 12 วินาที
     ที่มา: โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
https://youtu.be/clO2QPtbypA