ADS


Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ 19 ส.ค. 63

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,382 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 1 ราย)
- เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 1 ราย

เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 3,199 ราย (94.59%) (ผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 125 ราย (โดยเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งหมด สำหรับกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อภายในประเทศรักษาหายทั้งหมดแล้ว)

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 1 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอินเดีย เข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้รักษาหายสะสมวันนี้ทะลุ 15 ล้านรายแล้ว โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 67 ของยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก
- อินเดียยังคงเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงสุดของโลก โดยล่าสุดเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 65,022 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2.77 ล้านราย เป็นอันดับ 3 ของโลก
- อันดับของไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 115 ของโลก และอันดับผู้เสียชีวิตอยูที่ 122 ของโลกแล้ว
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- ฟิลิปปินส์ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ล่าสุดอยู่ 4,836 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 169,213 รายแล้ว 
- เวียดนาม รายงานล่าสุด ยังคงพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 2 รายแล้ว ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 26 ราย ทำให้อัตราตายขยับขึ้นเป็น 2.63 ซึ่งถือเป็นอัตราตายอันดับสองของอาเซียนรองจากอินโดนีเซีย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)