ADS


Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ 10 ส.ค. 63

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
 ณ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
0️⃣0️⃣ ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ และไม่มีผู้เสียชีวิต 0️⃣0️⃣

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,351 ราย ใน 68 จังหวัด (ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่)
   -ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ 
   -และไม่มีผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine

เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 3,160 ราย (94.3%) (รักษาหายเพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย) 

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 133 ราย (โดยเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งหมด สำหรับกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อภายในประเทศรักษาหายทั้งหมดแล้ว)
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้ 
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก ทะลุ 20 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมที่ 7.3 แสนรายและมีผู้รักษาหายแล้ว 12.9 ล้านราย (ประมาณ 64%)
- อินเดียยังคงมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นอันดับที่ 1 ของโลก โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 6 หมื่นรายติดต่อกัน 4 วันแล้ว ในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยในวันนี้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1 พันราย
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้ 
- ฟิลิปปินส์สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 3 พันราย ติดต่อกันกว่า 11 วันแล้ว และในวันนี้มีผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นอีก 61 ราย 
- เวียดนามมีการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 20 รายต่อวันติดต่อกันเป็นเวลา 11 วันแล้ว โดยในวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 1 รายทำให้เวียดนามมีผู้เสียชีวิตสะสมรวม 13 รายแล้วภายในระยะเวลากว่า 10 วัน

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)