ADS


Breaking News

“เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๓” ทุกรอยเท้าที่วิ่งไป..จะสร้างผืนป่าให้กลับมา

“เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๓” 
วิ่ง...เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย

มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์, มูลนิธิรักเมืองไทย,   มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และกองทัพบก ขอเชิญมาวิ่ง...เพื่อสุขภาพ วิ่ง..เพื่อร่างกายแข็งแรง  วิ่ง...เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย  การแข่งขัน “เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๓” (KHAO YAI MARATHON 2020) ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี,   สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ เส้นทางถนนธนะรัชต์ และถนนทางเชื่อม  เขาใหญ่  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา    เพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักษ์ป่า และสิ่งแวดล้อม เพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรม และทุนการศึกษาในมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิรักเมืองไทย และหาทุนประกันชีวิต ให้กับลูกจ้างที่พิทักษ์อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
     พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน และ เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กล่าวว่า “การแข่งขันครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการจัดแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับประเทศที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัล ๗ ถ้วย คือ ชนะเลิศ Marathon ชาย/หญิง ได้รับถ้วยพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ชนะเลิศ Half Marathon ชาย/หญิง ได้รับถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, ชนะเลิศ Mini Marathon ชาย/หญิง ได้รับถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชนะเลิศ Family Run ประเภทครอบครัว ได้รับถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งรายได้จากการจัดงาน
     ครั้งนี้ นอกจากจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในโครงการของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ , มูลนิธิรักเมืองไทย และ มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ผืนป่าอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศและยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายพร้อมกับการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักสิ่งแวดล้อมและช่วยกันพิทักษ์รักษาผืนป่าเขาใหญ่มรดกโลกอีกด้วย”

นอกจากนี้ การแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน ยังนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เปรียบเสมือนเป็นการจุดประกายให้แก่ประชาชนชาวไทยมีส่วนร่วมกันสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ  โดยนำกีฬาจากเวทีการแข่งขันระดับโลกมาผสมผสานกับการสร้างจิตสำนึกร่วมกันรักษาผืนป่า สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมได้อย่างงดงาม  ซึ่งในปี ๒๕๖๑ เป็นการจัดงานครั้งแรกและประสบความสำเร็จ  ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักวิ่งมาราธอนทั่วประเทศ    มีผู้สมัครแข่งขันมากกว่า ๕,๐๐๐ คน  และต่อเนื่องในปี ๒๕๖๒  มีผู้สมัครแข่งขันมากกว่า ๗,๗๐๐ คน ทั้งประเภท  Marathon, Half Marathon, Mini Marathon และ Family Run    ทั้งนี้  ด้วยการจัดการแข่งขันที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล  มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการอำนวยความสะดวก บริการอาหาร เครื่องดื่ม  ทำให้นักวิ่งที่มาร่วมการแข่งขันมีความสุขมวลสนุกกับการวิ่งในบรรยากาศเส้นทางวิ่งที่สวยงาม  มีภูมิประเทศที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพด้วย

     จาก ๒ ปีที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากนักวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งขันป็นอย่างดี จนถูกยกให้เป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่ยอดเยี่ยม เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ โดยในปีนี้ ได้กำหนดจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น ๘๕๐๐ คน และในปีนี้ยังมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนในกิจกรรม อันได้แก่ กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์, บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), กลุ่มบริษัทในเครือแหลมทองสหการ, กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ๊งกู๊ดส์ จำกัด, บริษัท บี.กริม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน), โรงแรมแรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์คันทรีคลับ เขาใหญ่, บริษัท ฤทธา จำกัด, บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ฯลฯ
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ เส้นทางถนนธนะรัชต์ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หรือร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ “เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๓” รายละเอียดติดตามได้ที่ www.khaoyaimarathon.run และ Facebook  KHAOYAI MARATHON  รายได้จากการจัดงานนี้จะนำไปสนับสนุนโครงการในมูลนิธิฯ ทั้ง ๓ มูลนิธิ ซึ่งทำการกุศลสาธารณประโยชน์ อาทิ ด้านการศึกษา ด้านเยาวชน ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ดังปณิธานของ ฯพณฯ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ...“เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน”
ขอเชิญมาวิ่งด้วยสองเท้าที่ก้าวไป...เพื่อจุดหมายเดียวกัน 
...เพื่อพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย
...เพื่อพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
...เพื่อผู้ทักษ์ทุกผืนป่าทั่วประเทศ
...เพื่อหาทุนสนับสนุนโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ และทุนการศึกษาให้กับเยาวชน
...เพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ ๓ มูลนิธิฯ
ทุกรอยเท้าที่วิ่งไป..จะสร้างผืนป่าให้กลับมา