ADS


Breaking News

กลุ่มสิทธิผล ร่วมกับ แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส (ไทยแลนด์) มอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบครันแก่ รพ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี กลุ่มสิทธิผล

พิธีส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้แก่ รพ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี กลุ่มสิทธิผล
(จากซ้าย) ชนนท์ – โชคชัย – พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ, ทนง ลี้อิสสระนุกูล, นพ.สุขุม กาญจนพิมาย, นพ.สุธน คุณรักษา,
โคจิโร คิตะมุระ และ คัตซูโนริ ฮิโรเซะ
เหล่าผู้บริหารระดับสูงให้เกียรติร่วมงาน (จากซ้าย) คัตซูโนริ ฮิโรเซะ ปธ.บจก.แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์),
โคจิโร คิตะมุระ ปธ.บจก.แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส (ไทยแลนด์) และทนง ลี้อิสสระนุกูล กก.ผจก.กลุ่มสิทธิผล

ทนง ลี้อิสสระนุกูล กก.ผจก.กลุ่มสิทธิผล ร่วมกับ โคจิโร คิตะมุระ ปธ.บจก.แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส (ไทยแลนด์) ส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบครัน จำนวน 1 คัน มูลค่า 2,000,000 บาท เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี กลุ่มสิทธิผล ให้แก่ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. และ นพ.สุธน คุณรักษา ผอ.รพ.บางปะกง เพื่อสนับสนุนการออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยชีวิตผู้ป่วย รวมถึงเตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด-19 โดยมี พรทิพย์ - โชคชัย - ชนนท์ เศรษฐีวรรณ และ คัตซูโนริ ฮิโรเซะ มาร่วมพิธีด้วย ณ รพ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆ นี้
นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. และ ทนง ลี้อิสสระนุกูล เยี่ยมชมรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูงที่เตรียมส่งมอบให้กับ รพ.บางประกง

โดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ในฐานะประธานในพิธีรับมอบรถพยาบาลฉุกเฉินกล่าวว่า “กลุ่มสิทธิผลนับเป็นกลุ่มธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายอะไหล่ยานยนต์รายใหญ่อันดับต้นของประเทศและภูมิภาคเอเชียที่อยู่มายาวนานกว่าศตวรรษ ซึ่งตลอดระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมาได้มุ่งมั่นตอบแทนสิ่งที่ดีสู่สังคมและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ได้ทำการส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน ซึ่งภายในเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบครันมาตรฐานสูงจากยุโรป จำนวน 1 คัน ให้แก่ รพ.บางปะกง ซึ่งเป็น รพ.ขนาดเล็กที่ยังขาดแคลนในหลายๆ ด้าน และอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด อีกทั้งต้องรองรับผู้ป่วยมากกว่า 500 คนต่อวัน จึงนับเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนที่ตรงจุดและช่วยยกระดับให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยเป็นไปอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
(จากซ้าย) โชคชัย – พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ, นพ.สุขุม กาญจนพิมาย, ทนง ลี้อิสสระนุกูล, ชนนท์ เศรษฐีวรรณ

นพ.สุธน คุณรักษา ผอ.รพ.บางปะกง กล่าวเพิ่มเติมถึงที่มาของการรับบริจาคในครั้งนี้ว่า “ทาง รพ.ได้รับการติดต่อจากกลุ่มสิทธิผลซึ่งได้แสดงเจตจำนงในการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ แต่เนื่องจากขณะนี้ รพ.กำลังประสบปัญหาเรื่องรถพยาบาลฉุกเฉินไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย โดยปัจจุบันในจำนวนทั้งหมด 3 คัน สามารถใช้งานได้ดีเพียง1 คันเท่านั้น จึงเรียนร้องขอไปยังกลุ่มสิทธิผลให้เป็นการบริจาครถพยาบาลแทน ซึ่งทางกลุ่มสิทธิผลก็ได้เล็งเห็นความสำคัญและตอบรับช่วยเหลืออย่างเต็มใจ จนวันนี้ทาง รพ.ได้รับมอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบครัน จำนวน 1 คัน โดยนับเป็นรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูงคันแรกของ รพ. อีกด้วย” 
บรรยากาศในพิธีมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน

ด้าน ทนง ลี้อิสสระนุกูล กก.ผจก.กลุ่มสิทธิผล ได้กล่าวทิ้งท้ายถึงวัตถุประสงค์ของการบริจาคว่า “นโยบายของบริษัทที่ผ่านมาทุกๆ ปี เราได้ทำสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมโดยการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่นๆ ให้กับชุมชน สถานที่ราชการ และ รพ.มาโดยตลอด ในปีนี้เป็นโอกาสครบรอบ 100 ปีของกลุ่มบริษัทสิทธิผล และครบรอบ 30 ปี บริษัทแปซิฟิค อินดัสตรีย์ส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ทราบถึงความจำเป็นของทาง รพ.บางปะกง ถึงความไม่เพียงพอต่อจำนวนรถพยาบาลฉุกเฉินที่มีอยู่เพื่อการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินไปยัง รพ.ที่ใหญ่กว่า ประกอบกับช่วงนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้รถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อการส่งต่อที่มากขึ้น การที่ได้มาซึ่งรถพยาบาลฉุกเฉินจึงมีควาสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง จากปัญหาดังกล่าวทางกลุ่มบริษัทสิทธิผล จึงได้มีมติ มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน โดยเป็นรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง (ADVANCE) ที่พร้อมด้วยเครื่องมือแพทย์ช่วยชีวิตขั้นสูง ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจ AED และเครื่องช่วยหายใจ ตลอดจนเป็นรถพยาบาลที่มีความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในรถพยาบาลและอุปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ สัญญาณไฟฉุกเฉิน เครื่องมือแพทย์ประจำรถพยาบาล เป็นต้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนอีกทั้งเป็นการขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้มาได้”
รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูงที่กลุ่มสิทธิผล ร่วมกับ บจก.แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส (ไทยแลนด์) มอบให้แก่ รพ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งภายในรถเพียบพร้อมด้วยเครื่องมือแพทย์ช่วยชีวิตขั้นสูง ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจ AED และเครื่องช่วยหายใจ ตลอดจนเป็นรถพยาบาลที่มีความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในรถพยาบาลและอุปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ สัญญาณไฟฉุกเฉิน เครื่องมือแพทย์ประจำรถพยาบาล เป็นต้น