ADS


Breaking News

สคบ. เชื่อมโยงข้อมูล Big Data สู่การคุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน ใช้ง่ายๆและเร็วขึ้น

สคบ. จัดงาน ประกาศความสำเร็จ การเชื่อมโยงข้อมูล Big Data สู่การคุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน
รองรับการใช้งานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมเปิดตัว “พี่ปกป้อง” และแอปฯ OCPB Connect

 

     สังคมไทยทุกวันนี้ ประชาชนในฐานะผู้บริโภค มีบทบาทในการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการ ส่งผลให้หน่วยงานทั้งรัฐบาลและเอกชน ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้ประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและรู้จักคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม ทางภาครัฐและเอกชน ก็ไม่ได้เพิกเฉยในการพัฒนาคุณภาพรูปแบบการให้บริการที่ทันยุค ทันสมัย เพื่อให้ผู้บริโภค ได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึง โดยเท่าเทียมกัน

     สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ) ในฐานะองค์กรหลัก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสิทธิผู้บริโภคโดยตรง  จึงถือโอกาสจัดงานแถลงข่าว “ประกาศความสำเร็จ การเชื่อมโยงข้อมูล Big Data สู่การคุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เดินทางมาเป็นประธานในพิธี พร้อมขึ้นกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ
     ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เนื่องมาจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีโครงการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภค ด้วยการเชื่อมโยงและบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect) เชื่อมโยงฐานข้อมูล ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในมิติต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 28 หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์ให้เกิดเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารขนาดใหญ่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Big Data) ประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านคุ้มครองผู้บริโภค ในข้อมูล 6 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลบุคคล  ข้อมูลนิติบุคคล       ข้อมูลการร้องทุกข์  ข้อมูลร้องเรียน   ข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต  ข้อมูลองค์ความรู้และเตือนภัย และ       ข้อมูลการดำเนินคดี  ซึ่งทั้งหมดนี้ รวมอยู่ในแอปพลิเคชั่น  OCPB Connect ที่ให้บริการประชาชนด้านคุ้มครองผู้บริโภคใน 4 เซ็คชั่นการใช้งาน คือ  1) ให้บริการเรียกดู เข้าถึงและตรวจสอบ ข้อมูลนิติบุคคล ประเภทธุรกิจในไทย ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต/จดทะเบียน ข้อมูลสำนวนคดี/คำพิพากษา  2) สร้างการรับรู้ ให้เข้าถึงและตรวจสอบการเตือนภัย องค์ความรู้ 3) เข้าถึงและตรวจสอบสถานะการบริการ ต่าง ๆ 4) เข้าถึงศึกษาข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

     นอกจากนี้ ยังมี “พี่ปกป้อง” Chat Bot  ที่เปรียบเสมือนเพื่อนออนไลน์ คอยตอบข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้เข้ามาพูดคุยได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งแอปพลิเคชั่น OCPB Connect และ Chat Bot (พี่ปกป้อง) พร้อมแล้วที่จะให้ผู้บริโภคและหน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้ามาใช้งาน
     สามารถอัพเดตข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ ocpbconnect.ocpb.go.th หรือ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น OCPB Connect ไม่พลาดทุกข้อมูลข้อมูลข่าวสารด้านคุ้มครองผู้บริโภคได้ทุกที่ ทุกเวลาและทันสถานการณ์