ADS


Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ 15 ก.ค. 63

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19  
ณ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,232 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 5 ราย)
   -ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ ติดต่อกันเป็นวันที่ 51
   -และมีผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย

เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 3,092 ราย (95.67%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1 ราย) 
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State quarantine โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มาจากประเทศสิงคโปร์ 2 ราย โดยเข้ารับการรักษาที่จังหวัดสมุทรปราการ
- มาจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย โดยเข้ารับการรักษาที่จังหวัดชลบุรี 
- มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้ 
- แอฟริกาใต้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมขยับขึ้นมาแซงหน้าสหราชอาณาจักรเป็นลำดับที่ 9 ของโลก โดยมียอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 298,292 ราย
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- สิงคโปร์มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย ในรอบ 31 วัน (เพิ่มขึ้นล่าสุดเมื่อ 13 มิถุนายน) และมียอดผู้ติดเชื้อมากกว่า 300 รายติดต่อกันเป็นวันที่สองแล้ว หลังจากที่มียอดผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 300 รายติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 30 วัน
   
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)