ADS


Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ 10 ก.ค. 63

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
 ณ วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
0️⃣0️⃣ ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ และไม่มีผู้เสียชีวิต 0️⃣0️⃣

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,202 ราย ใน 68 จังหวัด (ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่)
   -ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ ติดต่อกันเป็นวันที่ 46
   -และไม่มีผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine

เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)
รักษาหายป่วยแล้ว 3,087 ราย (96.41%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2 ราย) 
🌐สถานการณ์โลกในวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกทำสถิติสูงที่สุดนับจากที่เคยรายงานมาอยู่ที่ 222,825 รายทั่วโลก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกามียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ทะลุ 6 หมื่นรายเป็นวันที่สองแล้ว สำหรับสถานการณ์ในอาเซียนวันนี้ อินโดนีเซียมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ทำสถิติสูงที่สุดนับจากที่เคยรายงานมาอยู่ที่ 2,657 ราย ทำให้ยอดสะสมทะลุ 7 หมื่นรายแล้ว

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)