ADS


Breaking News

iiG แต่งตั้งอันเดอร์ไรท์เตอร์ พร้อมเคาะราคาขายไอพีโอ

“iiG” แต่งตั้ง บล. โนมูระ พัฒนสิน” เป็น Lead Underwriter เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 25 ล้านหุ้น เคาะราคา 6.60 บาทต่อหุ้น พร้อมเปิดจองกรกฎาคม 2563  
          นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG (ชื่อย่อหุ้น IIG) ลงนามเซ็นสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น โดยมี นายคัทซึยะ อิมะนิชิ กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และนายวิศรุต อังศุภากร ผู้อำนวยการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ ร่วมลงนาม พร้อมแต่งตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 5 แห่ง ประกอบด้วย  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) /  บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 
นายวิศรุต อังศุภากร ผู้อำนวยการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน iiG กล่าวว่า “จะเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO จำนวน 25 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกเรียกชำระแล้วทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท พร้อมเสนอราคาขายที่หุ้นละ 6.60 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) 12.05 เท่า ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งสอดคล้องกับสภาวะของตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบัน กำหนดวันจองซื้อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 และคาดว่าจะเข้าทำการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ (mai) ในหมวดเทคโนโลยี วันที่ 6 สิงหาคม 2563”
ก่อนหน้านี้ ทีมผู้บริหารของ IIG พร้อมด้วยที่ปรึกษาการเงิน ได้นำเสนอข้อมูลธุรกิจ ผลการดำเนินงาน รวมถึงปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจต่อนักลงทุนสถาบัน และนำเสนอข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แก่นักลงทุนทั่วไป รวมถึงนำเสนอข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่การตลาด ที่ห้องค้าบริษัทหลักทรัพย์ผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้น IIG ซึ่งได้รับความสนใจและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
ขณะที่ นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด หรือ iiG กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ พัฒนาและเพิ่มศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ (Development Center) ไปยังภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อก่อตั้ง Innovation Lab ในการวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งโครงการต่าง ๆ ในอนาคตของบริษัท จะช่วยรองรับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถสร้างความเป็นเลิศในการเป็นบริษัทที่ปรึกษาในฐานะ End-to-End solution provider แก่ผู้ประกอบการให้สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลและเติบโตได้อย่างแท้จริง
สำหรับ IIG ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้าน Enterprise Software และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) แก่ภาคธุรกิจ โดยบริการของ IIG แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1.ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce 2.ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle 3.ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า(Customer Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และ 4. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ