ADS


Breaking News

เข้าพรรษา นี้ สักการะขอพรพระศักดิ์สิทธิ์ 4 องค์ 4 ภาค “ศูนย์รวมแห่งศรัทธา” ที่ไอคอนสยาม

“ไอคอนสยาม ไหว้พระสุขใจ หล่อเทียนไทยให้เรืองรอง” มหัศจรรย์งานบุญครั้งยิ่งใหญ่เนื่องในวันเข้าพรรษา 
     ไหว้พระสุขใจ เหล่าพุทธสานิกชนร่วมสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกราบสักการะ ขอพรพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ จาก 4 ภาคของไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ตนเองและครอบครัว ในงาน “ไอคอนสยาม ไหว้พระสุขใจ หล่อเทียนไทยให้เรืองรอง” มหัศจรรย์งานบุญครั้งยิ่งใหญ่ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
     ภายในงานพบกับกิจกรรมร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยและร่วมสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ , กราบสักการะขอพรพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ 4 องค์ จาก 4 ภาคของไทย “ศูนย์รวมแห่งศรัทธา” ได้แก่ หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา, พระพุทธสิหิงค์ (องค์จำลอง) จ.นครศรีธรรมราช, พระเชียงแสน จ.เชียงใหม่ และหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย พร้อมชมประติมากรรมต้นเทียนสุดตระการตา “เทียนส่องธรรมนำปัญญา” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวปฐมเทศนา จากผลงานศิลปินดีเด่นด้านการทำต้นเทียน จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่วันนี้ - 6 ก.ค. ศกนี้ ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม 

#ไอคอนสยามไหว้พระสุขใจ 
#ICONSIAM #เข้าพรรษา