ADS


Breaking News

“ขับเอง...นักเลงพอ” ขับเป็นรายได้วันละเป็นพัน มาฝึกกับเรา “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน”

​     ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ชมการฝึกขับรถการเกษตรแบบมืออาชีพที่สุราษฎร์ธานี ประเดิมฝึกพร้อมกัน 3 จังหวัด พลิกชีวิตเกษตรกรสู่การจ้างงาน
​     วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือแรงงานภาคการเกษตร และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมด้วย ดร.สมพร วัชรภูษิต ส.อบจ.สุราษฎร์ธานี เขตอำเภอพุนพิน, นายอุทัย ยอดมณี อดีตผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทย, นางสาวยอดขวัญ ชุมวระ อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 สุราษฎร์ธานี พรรครวมพลังประชาชาติไทย พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมบู๊ทแสดงสินค้า ณ บริษัท มิตรแท้ออโตเซลส์ จำกัด (กองบิน 7) ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเปิดฝึกอบรมดังกล่าวว่า จากความร่วมมือของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กับบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด– 19 นำร่องฝึกอบรมในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี พิษณุโลก ศรีสะเกษ และมหาสารคาม จังหวัดละ 3 รุ่น รุ่นละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ การขับขี่รถแทรกเตอร์มืออาชีพ การขับขี่รถเกี่ยวข้าวมืออาชีพ การขับขี่รถขุดมืออาชีพ และการขับขี่รถดำนามืออาชีพ
     โดยในวันนี้เปิดฝึกอบรมพร้อมกัน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิษณุโลกและศรีสะเกษ
     สำหรับจังหวัดสุราษฎาร์ธานี มีเป้าหมายฝึกอบรมจำนวน 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ฝึก การขับขี่รถขุดมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2563 ผู้เข้ารับการฝึก 24 คน  รุ่นที่ 2 การขับขี่รถแทรกเตอร์มืออาชีพ ระหว่างวันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2563  และรุ่นที่ 3 การขับขี่รถขุดมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2563  บริษัท มิตรแท้ออโตเซลส์ จำกัด ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวม 18 ชั่วโมง
     นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมที่เป็นผู้ว่างงาน กระทรวงแรงงานได้ประสานบริษัทที่ประสงค์รับพนักงานในตำแหน่งพนักงานขับรถภาคการเกษตรเข้าทำงานด้วย ซึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีบริษัทแจ้งความประสงค์รับผู้ที่ผ่านการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าทำงานจำนวน 4 บริษัท รวม 11 อัตรา ได้แก่ บริษัท พงษ์ธานีก่อสร้าง จำกัด บริษัท วนชัยพาเนลอินดัสตรี้ส์ จำกัด  บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด และ บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด อัตราค่าตอบแทน 475 บาทต่อวัน
     “การพัฒนาทักษะการขับรถภาคการเกษตร เป็นเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ ช่วยสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรได้เรียนรู้พัฒนาทักษะสามารถประกอบอาชีพในสาขาดังกล่าวได้ สร้างนักขับภาคการเกษตรที่มีคุณภาพ มีงานทำ สามารถประกอบอาชีพในภูมิลำเนาและอยู่กับครอบครัว ผู้สนใจเข้าฝึกอบรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4” ผช.รมว.แรงงาน กล่าว