ADS


Breaking News

"พระยูไล สู้ภัย โควิด-19" มอบชุดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อสุขภาพ ณ ร.พ. สงฆ์

     วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. พระเดชพระคุณพระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ณรงค์ ติ่นเรียนมหาเถระ) รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย เจ้าอาวาสวัดสมณานัมบริหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ องพจนกรโกศล ดร. (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว) เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาท และฝ่ายมหายาน
     การนี้หม่อมหลวงภัทรสุดา กิติยากร ธิดาในหม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร ร่วมทำบุญถวายมหาสังทานชุดสุขภาพ แด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ ในครั้งนี้ด้วย
      และได้มอบเวชภัณฑ์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสงฆ์โดยมี นายแพทย์รัฐดำรงค์ ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รับของบริจาค เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และพระสงฆ์อาพาธที่กำลังรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ประกอบด้วย พระยูไลไภษัชย์คุรุพุทธเจ้าจำลอง พร้อมซุ้มประดิษฐาน แชมพูสระผมอาบน้ำ สูตรฟ้าทะลายโจร เจลล้างมือแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์สูตรฟ้าทะลายโจร สเปรย์สปา(สมุนไพรคลายกล้ามเนื้อ ผ่อนคลาย) ถุงมืออนามัย รถวีลแชร์ แผ่นรองเตียงกันเปื้อน แพมเพิสผู้ใหญ่ เป็นต้น
       ในการนี้ขออนุโมทนาบุญกับ 
     - คณะศิษยานุศิษย์รายการเสียงธรรมจากมหายาน
     - คณะศิษยานุศิษย์รายการตามรอยพระโพธิสัตว์
     - คณะทำงานวัดธรรมปัญญารามบางม่วง และมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์
     ในนาม โครงการมหายานเพื่อการสงเคราะห์ โครงการอโรคยามหายาน โครงการตามรอยพระโพธิสัตว์ มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ที่ได้รับความทุกข์จากอาการเจ็บป่วยต่อไป