ADS


Breaking News

อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่พระภิกษุสงฆ์ และประชาชน

     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่พระภิกษุสงฆ์ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ 
     ในช่วงบ่าย ลงพื้นที่ชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน และชุมชนสุขสวัสดิ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ เพื่อแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)