ADS


Breaking News

เทคโนโลยีห้องเรียนสุดล้ำ “Smart Classroom” ที่ สาธิตกรุงเทพธนฯ

สาธิตกรุงเทพธนฯ สร้าง “Smart Classroom” 
เพิ่มขีดจํากัดให้ห้องเรียนยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยี
     นอกจาก โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จะเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยยึดมาตรการ social distancing ของรัฐบาลแล้ว ยังได้เสริมเทคโนโลยีเข้ามา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
     ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า นอกจากจะเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กค. นี้ โดยยึดมาตรการ social distancing ของรัฐบาลอย่างเข้มข้นแล้ว ทางโรงเรียนฯ ยังได้เสริมเทคโนโลยีเข้ามาให้กับนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
     อย่างการทำ “Smart Classroom” เพื่อเพิ่มขีดจํากัดให้ห้องเรียนยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยี ด้วยการเปลี่ยนภาพจําของห้องเรียนสมัยเก่า ที่มีเพียงกระดานดํา และ ชอล์กขาว มาเป็น ‘Smart Classroom (ห้องเรียนคุณภาพ) โดยที่โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้หยิบจับเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้นวัย ประถมศึกษา ไปจนถึงมัธยมศึกษา
     แล้วอะไรคือ Smart Classroom? ต้องบอกว่า ในยุคที่อะไรๆ ก็ต้อง 4.0 ไม่เว้นแม้แต่ห้องเรียน การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้ผสมผสานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเข้าไป จะช่วยเสริมกิจกรรมทางการเรียนให้เกิดประโยชน์และน่าสนใจยิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (Learning Skill) ทักษะการสืบค้นได้ด้วยตัวเอง (Research Skill) และการมีส่วนร่วมในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Collaborative Learning)
    โดยทางโรงเรียนได้ใช้ ‘กระดานไวท์บอร์ด’ ควบคู่ไปกับ ‘Interractive TV’ สําหรับห้องเรียน เพื่อช่วยเสริมการเรียนของเด็กๆ ให้สนุกมากยิ่งขึ้น แถมผู้สอนยังประยุกต์การสอนได้มากมาย เช่น คุณครูสามารถค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ แล้วนํามาเปรียบเทียบให้นักเรียนได้ศึกษาบนจอได้ทันท่วงที ส่งผลให้เด็กเข้าใจ และเห็นภาพอย่างชัดเจน ซึ่ง Smart Classroom ถือเป็นห้องเรียนคุณภาพที่สร้างแรงจูงใจ และเพิ่มขีดความสามารถของห้องเรียนได้อย่างเต็ม เปี่ยมเลยทีเดียว
     โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3, ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (สามัญ), ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (English Program), มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยทุกระดับชั้น มุ่งเน้นการสอน 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ (เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง Teacher และเหล่าซือ) สอบถาม โทร. 02-408-1919, 089-305-1111, inbox facebook : http://m.me/satitbtu, www.satitbtu.ac.th