ADS


Breaking News

20-21 มิ.ย. นี้ สาธิตกรุงเทพธนบุรี พร้อมจัดกิจกรรมพบครูประจำชั้น

    ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมพบครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อมอบตัวขึ้นชั้นเรียนใหม่ พร้อมรับชุดนักเรียน หนังสือ สมุด และอุปกรณ์การเรียน ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฏาคม ต่อไป
     โดยยึดมาตรการ social distancing ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด พร้อมเปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3, ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (สามัญ), ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (English Program), มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยทุกระดับชั้น มุ่งเน้นการสอน 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ (เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง Teacher และเหล่าซือ) สอบถาม โทร. 02-408-1919, 089-305-1111, inbox facebook : http://m.me/satitbtu , www.satitbtu.ac.th