ADS


Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ 24 มิ.ย. 63

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19  
ณ วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,157 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 1 ราย)
   -ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ ติดต่อกันเป็นวันที่ 30
   -และมีผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 1 ราย

เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 3,026 ราย (95.85%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3 ราย) 
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 1 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศฟิลิปปินส์และเข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร
🌐 สถานการณ์โลกวันนี้จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้น โดยประเทศบราซิลเป็นประเทศที่สองรองจากสหรัฐอเมริกาที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 1 ล้านราย  ในขณะที่การติดเชื้อในอาเซียนวันนี้ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียยังคงน่าเป็นห่วง
โดยประเทศอินโดนีเซีย เพิ่มขึ้น 1,051 ราย และประเทศฟิลิปปินส์ เพิ่มขึ้น 1,143 ราย ซึ่งเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันสูงที่สุดของฟิลิปปินส์

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)