ADS


Breaking News

“คนดนตรีรวมตัวกันหาทางออกและทางรอดให้ธุรกิจดนตรีไทยในวิกฤตโควิด-19”

วันนี้ (3 มิถุนายน 63) ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจดนตรี และคนดนตรี ได้รวมตัวกันระดมความคิดเพื่อหาทางออกให้แก่ธุรกิจดนตรีที่ประสบปัญหาจากการต้องหยุดงานในวิกฤตโควิด-19
     ธเนส สุขวัฒน์ มิวสิคกูรู ผู้ริเริ่มของการรวมตัวในครั้งนี้ กล่าวว่า
     “ธุรกิจดนตรีถูกปิดเป็นอันดับแรก และอาจเป็นลำดับสุดท้ายที่จะได้เปิดให้กลับมาทำงานได้ ตอนนี้คนดนตรีจึงอยู่ในภาวะมืดมน โดยเฉพาะนักดนตรีนักร้องที่ต้องเล่นกลางคืนที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ซึ่งเดือดร้อนและประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ส่วนธุรกิจร้านอาหารที่มีดนตรี โรงเรียนดนตรี ธุรกิจแสงเสียง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่างก็กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตเช่นกัน เราอยากรู้ เราจะได้รับการปลดล็อคเมื่อไหร่ แน่นอนว่า เราทุกคนก็อยากให้เร็วที่สุด อาจค่อยๆเริ่มจากเป็นลำดับจากเครื่องดนตรีน้อยชิ้นก่อนก็ได้ แล้วค่อยๆขยายออกไปเต็มรูปแบบ ซึ่งเราก็พร้อมที่จะปรับตัว ปรับวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการทำงานของ สบค.”
    การรวมตัวของคนดนตรีและกลุ่มธุรกิจดนตรีจึงได้ระดมความคิด ช่วยกันหาแนวทางปฏิบัติพร้อมข้อเสนอแนะ โดยได้จัดทำตัวอย่างคู่มือความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมบันเทิงและงานดนตรีทุกภาคส่วน ให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย และจะนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางให้ภาครัฐพิจารณา ในการหามาตรการผ่อนผันและหาทางออกให้กับธุรกิจบันเทิงทั่วประเทศ ให้เดินหน้าต่อไปได้ในอนาคต 
     ประเด็นสำคัญที่จะทำให้อยู่รอดได้ คือการลดค่าใช้จ่าย จึงมีการหารือกันเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานดนตรีและการจัดแสดงให้ช่วยพิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อประคองให้ธุรกิจดนตรีค่อยๆฟื้นตัวจนเข้าสู่ภาวะปกติ
     นอกจากนี้ ยังร่วมกันมองอนาคตให้แก่คนดนตรีด้วย โดยต้องการผลักดันให้มีทะเบียนวิชาชีพเพื่อรับรองสถานภาพของการทำงานดนตรีอาชีพ ซึ่งสมาคมดนตรีในพระบรมราชูปถัมภ์ก็กำลังจะดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป
     ทั้งนี้ การระดมความคิดของคนดนตรีและกลุ่มธุรกิจดนตรีได้จัดมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 63 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 63 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 
     ผู้เข้าร่วมระดมความคิดประกอบด้วย
- คุณประยงค์ ชื่นเย็น นายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- คุณสุดา ชื่นบาน อุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมดนตรีฯ
- คุณพิเชษฐ์ สุขแพทย์ เลขานุการสมาคมดนตรีฯ
- คุณธเนส สุขวัฒน์ มิวสิคกูรู ตัวแทนนักดนตรี Studio Concert & Event นักแต่งเพลง Producer
- คุณสมชาย กรเกษม นายก TLAV สมาคมผู้ประกอบอาชีพระบบแสงเสียงภาพไทย
- คุณเทวัญ ธัญญาพร อุปนายกสมาคมนักแต่งเพลงฯ
- คุณวินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ
- คุณวิทยา ศุภพรโอภาส ผู้จัดคอนเสิร์ต รายการลูกทุ่งตัวจริง GMM25
- คุณพัฒน์ฑริก โรจนุตมะ มีสายญาติ กรรมการ เลขาธิการมูลนิธิศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาชน 
- คุณผุสชา โทณะวณิก พิธีกร ศิลปิน โรงเรียนดนตรี
- คุณวรพจน์ นิ่มวิจิตร ตัวแทนกลุ่ม Music Digital Content & Copyright
- คุณเจษฎา พัฒนถาบุตร Jack Sound System
- คุณแสงจันทร์ เมฆโปธิ Overdrive/PMG (Prart Music Group)
- คุณเทียนชัย เกียรติปรุงเวช ห้องอัด Polar Bear Studio
- คุณวิโรจน์ ควันธรรม ตัวแทนดีเจ & พิธีกร Event
- ตัวแทนกลุ่มนักดนตรีจากพัทยา
- ตัวแทนกลุ่มนักดนตรีจากภาคเหนือ
- คุณนัดดาเพ็ญ อัศวรักษ์ Q Junction (Backstage)
- คุณบรรณ สุวรรณโณชิน ค่ายดนตรี Baicha Song
- คุณมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร นักแต่งเพลง
- คุณรณภพ อรรคราช นักดนตรีวงอินคา
- คุณวรวิทย์ พิกุลทอง นักดนตรีวงอินคา
- คุณปธัย วิจิตรเวชการ วงดนตรีบางกอกคอนเน็คชั่น
- คุณวิภาวี กนกากร ตัวแทนศิลปินค่ายใบชาซอง
- คุณพืช ภาคิณ ตัวแทนนักดนตรี Folk & Acoustic
- Pub Brownsugar
- Pub The Piano Group
- The Rock Pub
- Mr.Team Production (Audio & Sound System)
- นิตยสาร กีต้าร์แมค
- ร้านน้อง ท่าพระจันทร์
- ไทยทิคเก็ต เมเจอร์
- เลขาฯสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
- หมอแล็บแพนด้า
- ชัยยพล กิจสิงห์เสนีย์ตัวแทนกลุ่มนักดนตรีเล่นกลางคืน

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
     ธเนส สุขวัฒน์ 08 1813 2503
     Line ID : musicguru
     ผุสชา โทณะวณิก 08 1614 9393
     Line ID: Pusacha