ADS


Breaking News

จีคิว มอบ GQWhite™ Mask มูลค่า 150,000 บาท ให้ ร้านพึ่งพาโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

จีคิว มอบ GQWhite™ Mask มูลค่า 1 แสนห้าหมื่นบาท ให้ ร้านพึ่งพาโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
      GQ Apparel นำโดย วีรธิป ธนาภิสิทธิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุภารา กรุ๊ป แอนด์ จีคิว แอพพาเรล จำกัด มอบ GQWhite™ Mask หน้ากากผ้ากันน้ำ จำนวน 1,000 ชิ้น มูลค่า 1 แสนห้าหมื่นบาทให้ร้านพึ่งพาโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากให้มีหน้ากากผ้าใส่ พร้อมรณรงค์ให้ทุกคนใช้ reusable mask เพื่อลดขยะและช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมีตัวแทนจากมูลนิธิฯ รับมอบหน้ากากผ้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563
บุคคลในภาพ (จากซ้าย)
คุณยุวดี สุนทรวัชร์ ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สุภารา กรุ๊ป แอนด์ จีคิว แอพพาเรล จำกัด
คุณวีรธิป ธนาภิสิทธิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุภารา กรุ๊ป แอนด์ จีคิว แอพพาเรล จำกัด
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
คุณฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและผู้จัดการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย