ADS


Breaking News

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ กก.ตชด.21

     พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. (มค 4) เดินทางโดย ฮ.บ.ตร. มาเคารพสักการะ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง(ปุม) พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ ของ กก.ตชด.21  และติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกำชับ ติดตาม แนะนำ เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี พล.ต.ต.ถวาย บูรณรักษ์ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.ปรัชญ์ สุนทรพิมล ผกก.ตชด.21, พ.ต.ท.พชรพล พรมตวง รอง ผกก.ตชด.21  พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ ณ ลานรวมพลหน้า กก.ตชด.21  อ.เมือง จว.สุรินทร์