ADS


Breaking News

จริงหรือไม่? "เบต้าแคล" (BETACAL) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่โดนยกเลิกเลข อย.

ผู้บริหารแบรนด์เบต้าแคล เปิดใจครั้งแรก "เบต้าแคล" จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่โดนยกเลิกเลขสารบบจาก อย. จริงหรือไม่?
จากกรณีที่มีข่าวสร้างความเข้าใจผิดต่อผู้บริโภค และสร้างความเสียหายรวมทั้งความเชื่อมั่นที่มีต่อผลิตภัณฑ ์"เบต้าแคล" เรื่องการลักลอบขายผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลข อย. (เลขสารบบอาหาร) 11-1-11054-5-0209 ที่ถูก อย. (องค์การอาหารและยา) ยกเลิกไปแล้วนั้น
คุณอรรคพล หยกยิ่งยง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โฮปฟูล จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ "เบต้าแคล" ตัวจริง จึงแถลงข้อเท็จจริง พร้อมแสดงหลักฐาน เลขสารบบที่ได้รับการรับรองจาก อย. อย่างถูกต้อง ของผลิตภัณฑ์ เบต้าแคล พลัส (BETACAL PLUS) 13-1-01760-5-0113 และ เบต้าแคล (BETACAL) 13-1-01760-5-0099 ซึ่งผลิตโดย บริษัท เซลล์ เนเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัต พร้อมด้วย คุณณัฏฐ์ชัญญา พลพัชร์พิชญะ ที่ปรึกษาด้านการตลาด และ คุณสุภัทร คชเชน ทนายความ ร่วมให้ข้อมูล #เบต้าแคล #Betacal #HopefulCoLtd