ADS


Breaking News

ไทยชนะ ของจริง VS ของปลอม

     เตือนประชาชนอย่างหลงเชื่อการส่งลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยชนะ โดยหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสายด่วน 1119 ได้ตลอด 24 ชม.

     ซึ่งเว็บจริง ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการควบคุม และป้องกันโรคโควิด-19 ใช้ชื่อเว็บว่า www.ไทยชนะ.com หรือ www.thaichana.com เท่านั้น นอกจากนี้การใช้งานสามารถทำได้ผ่านเว็บไม่ต้องโหลดแอปใดๆ

     ส่วนเว็บปลอมนั้น เป็นการส่งลิงก์เพื่อหลอกให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ไทยชนะ แต่แท้จริงเป็นมัลแวร์ขโมยข้อมูล ซึ่งใช้ชื่อเว็บว่า thaichana.pro, thai-chana.asia และ thaichana.asia ฯลฯ

     ที่มา : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม AntiFakeNewsCenter

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
#สู้ไปด้วยกัน
#ประเทศไทยต้องชนะ