ADS


Breaking News

ท่านั่งนั้น สำคัญ ไฉน

     อันดับแรกเราต้องปรับท่านั่งก่อน เราควรนั่งในท่าที่ถูกตรง หลังตรง แขนตรง คอตรง คอมอยู่ในระดับสายตา จะไม่ส่งผลให้อาการปวด ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีอาการปวด ควรจะเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ เช่นไปกินน้ำ ไปเข้าห้องน้ำ ยิ่งอยู่บ้านยิ่งง่ายเลยสำหรับการออกกำลังกาย เล่นโยคะ หรือ จะยืดกล้ามเนื้อง่ายๆ จะเป็นกล้ามเนื้อ คอ บ่า แขน หรือหลังก็ได้ครับ ถ้าเรานั่งทำงานนานเกินไป สายจะเริ่มเบลอ เราจะก้มลงไปข้างหน้า ส่งผลให้กล้ามเนื้อเกิดอาการเกร็งเพื่อจัดึงศีรษะขึ้นมา พอเกร็งมากๆ ก็ก่อให้เกิดอาการปวด พอปวดมากๆ เป็นซ้ำๆ ก็จะเกิดพังผืด สาเหตุก็จะให้เกิดการร้าวขึ้นหัว หรือร้าวลงแขน เหมือน ไมเกรน ก็เป็นได้ 
      ถ้าเราจะบำบัดอาการปวดเบื้องต้น ให้ยืดกล้ามเนื้อก่อนก็ได้ 
     1. ยืดกล้ามเนื้อคอ นั่งหลังตรง ขาตั้งตรง เอียงศีรษะ เอามือจับตรงท้ายทอย และดึง ค้างไว้ 10 วินาที ผ่อนประมาณ 3-5 รอบ
     2. ยืดกล้ามเนื้อคอด้านหลัง เอามือประสานกันที่ท้ายทอย จากนั้นก้ม ให้รู้สึกตึงๆ ที่ท้ายทอยด้านหลัง ค้างไว้ 10 วินาที ผ่อนประมาณ 3-5 รอบ
     3. ยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่ เอามือประสานกันยืดแขนไปด้านหน้า จะรู้สึกตังสะบักด้านหลัง ค้างไว้ 10 วินาที ผ่อนประมาณ 3-5 รอบ
     4. ยืดด้านข้างลำตัว เอามือประสานกันยกแขนขึ้น ให้รู้สึกตึง หลังจากนั้นให้เอียงตัวไปด้านใดด้านหนึ่ง ค้างไว้ 10 วินาที ผ่อนประมาณ 3-5 รอบ สลับซ้ายขวา
     5. ยืดหลัง เพื่อลดการปวดหลังหมุนตัวและบิดลำตัวสุด ค้างไว้ 10 วินาที สลับซ้ายขวา ประมาณ 3-5 รอบ
     (คุณ วุฒิศักดิ์ ขวัญทอง หัวหน้า แผนกกายภาพ บำบัด รพ.เปาโล รังสิต)