ADS


Breaking News

🚂การรถไฟฯ ประกาศให้บริการขบวนรถโดยสารพิเศษชั่วคราว 30 วัน จำนวน 6 ขบวน เพิ่มจุดรับ-ส่งที่สถานีดอนเมือง 📣📣

📣📣 ประกาศ📣📣
     🚂 การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศให้ขบวนรถโดยสารพิเศษในเส้นทางสายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือที่เปิดให้บริการชั่วคราว 30 วัน จำนวน 6 ขบวน หยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารที่สถานีดอนเมือง ขบวนละ 1 นาที เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางที่จำเป็นของประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม เป็นต้นไป ตามตารางเวลาขบวนรถ ดังนี้

1. สายเหนือ ขบวนรถด่วนที่ 9051  กรุงเทพ - เชียงใหม่ ถึงสถานีดอนเมือง เวลา 06.17 น. ออกจากสถานี เวลา 06.18 น.

2. สายเหนือ ขบวนรถด่วนที่ 9052  เชียงใหม่ - กรุงเทพ ถึงสถานีดอนเมือง เวลา 17.43 น. ออกจากสถานี เวลา 17.44 น.

3. สายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนรถด่วนที่ 9071  กรุงเทพ - อุบลราชธานี ถึงสถานีดอนเมือง เวลา 06.33 น. ออกจากสถานี เวลา 06.34 น.

4. สายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนรถด่วนที่ 9072  อุบลราชธานี - กรุงเทพ ถึงสถานีดอนเมือง เวลา 14.14 น. ออกจากสถานี เวลา 14.15 น.

5. สายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนรถด่วนที่ 9075  กรุงเทพ - หนองคาย ถึงสถานีดอนเมือง เวลา 07.24 น. ออกจากสถานี เวลา 07.25 น.

6. สายตะวันออกเฉียงเหนือ  ขบวนรถด่วนที่ 9076  หนองคาย - กรุงเทพ ถึงสถานีดอนเมือง เวลา 15.58 น. ออกจากสถานี เวลา 15.59 น. 

     📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สถานีรถไฟ หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย