ADS


Breaking News

ป่อเต็กตึ๊ง จัดตั้ง “ตู้ปันสุข เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน” รวม 5 จุด บรรเทาทุกข์วิกฤตโควิด-19

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดตั้ง
“ตู้ปันสุข เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน”
รวม 5 จุด 
บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
     วันนี้ (วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 63 เวลา 09.30 น.) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ มอบหมายให้นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และผู้ช่วยกรรมการฯ ทำพิธีเปิด “ตู้ปันสุข เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน”  ณ บริเวณหน้ามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ยากไร้ และผู้ไร้บ้าน พร้อมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร บริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือแก่ผู้มารับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดเติมเครื่องอุปโภคบริโภค 3 รอบ/วัน (เช้า – กลางวัน – เย็น) โดยตู้ปันสุขฯ จะตั้งบริการ 5 จุด ดังนี้ 
     - จุดที่ 1 บริเวณหน้ามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เขตป้อมปราบฯ
     - จุดที่ 2 บริเวณหน้าชุมชนแป๊ะกง ซ.อ่อนนุช 17 เขตคลองตัน
     - จุดที่ 3 บริเวณชุมชนวัดทองบางระมาด เขตตลิ่งชัน
     - จุดที่ 4 บริเวณถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ซ.20 มิถุนา แยก 19 เขตห้วยขวาง
     - จุดที่ 5 บริเวณวัดกัลยาณมิตร ซ.โรงคราม เขตธนบุรี
     “ตู้ปันสุข เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน” โดย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคหลักที่มูลนิธิฯ จัดเติม 3 รอบต่อวัน ได้แก่ ข้าวสาร น้ำดื่ม ข้าวสวยพร้อมทาน อาหารสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป แพมเพิส ไข่เค็ม น้ำจิ้มไก่ ขนมปัง ยาสามัญประจำบ้าน และเจลแอลกอฮอล์ คิดมูลค่าการดำเนินการจัดเตรียมสิ่งของรอบแรก (10 วัน)  เป็นเงิน  976,800 บาท  (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน แบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคกับตู้ปันสุขตามแต่ละจุดที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดตั้ง หรือสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ หรือติดตามข่าวสารกิจกรรม การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  www.facebook.com/atpohtecktung

## ถึ ง จ ะ ต้ อ ง อ ยู่ ห่ า ง ...แต่เราพร้อมเคียงข้างคุณเสมอ ##
#มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง110ปีความดีที่ยั่งยืน
#ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน