ADS


Breaking News

แพลตฟอร์ม PEOPLE + WORK CONNECT บริหารการจ้างงานช่วงวิกฤตโควิด-19

หอการค้าไทยจับมือเอคเซนเซอร์ เปิดตัวแพลตฟอร์ม PEOPLE + WORK CONNECT บริหารการจ้างงานช่วงวิกฤตโควิด-19
     “เปิดตัวแพลตฟอร์ม PEOPLE + WORK CONNECT เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงาน” โดย #หอการค้าไทย และ #สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
     นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยและมีการออกมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มงวด ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ส่งผลต่อธุรกิจและส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมาก  หลายธุรกิจเกิดการหยุดชะงัก โดยเฉพาะภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการโดยปัจจุบัน จะเห็นบรรยากาศการปรับตัวเพื่อประคับประคองธุรกิจ ให้อยู่รอดในรูปแบบต่างๆ เช่น การเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจผ่านระบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น การปรับลดอัตราเงินเดือนและสวัสดิการ บางธุรกิจจำเป็นต้องลดจำนวนพนักงาน ซึ่งจากการสำรวจของหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพบว่า อาจทำให้เกิดปัญหาการว่างงานของกลุ่มแรงงานมากถึง 7 ล้านคน ในขณะที่สภาพัฒน์ คาดการณ์ว่าทั้งปีมีโอกาสที่คนจะตกงานประมาณ 8.45 ล้านคน และทั้งปีจะมีคนว่างงาน 2 ล้านคน ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงวิกฤตปี 2540
     อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลดล็อคและผ่อนปรนการเปิดธุรกิจที่ผ่านมา เราจะเห็น “การปรับตัว” และเกิดวิถีใหม่ “New Normal” เพื่อให้ธุรกิจและระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้าให้ได้ โดยมีหัวใจสำคัญของธุรกิจ คือ “ทรัพยากรบุคคล” ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต ดังนั้น หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจึงได้ประสานความร่วมมือกับ เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย สนับสนุนให้มีการจ้างงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานที่เป็นผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 ด้วยการนำความสามารถทางเทคโนโลยี เช่น ระบบ Artificial Intelligence (AI) และ Data Analytics มาใช้ในการสร้างแพลตฟอร์มกลาง เพื่อเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจที่มีความต้องการขยายการจ้างงานกับภาคธุรกิจที่ต้องการลดการจ้างงาน โดยระบบจะทำหน้าที่ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ และจับคู่ให้ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อนจนเกินไป
     “การนำแพลตฟอร์มกลางมาใช้จับคู่ความต้องการนี้ มีการตอบรับที่ดีจากกลุ่มสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแล้ว จำนวน 29 บริษัท และยังมีสมาชิกอีกหลายรายที่เตรียมจะเข้ามาร่วมใช้แพลตฟอร์มดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือภาคแรงงานให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้งไปให้ได้ เพราะภาคแรงงานถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านการบริโภคและการจับจ่ายใช้สอย ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะร่วมมือกันช่วยเหลือให้แรงงานไทย มีอาชีพ และมีรายได้ที่มั่นคง” นายกลินท์ กล่าว

     นายนนทวัฒน์  พุ่มชูศรี กรรมการผู้จัดการ เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า เอคเซนเชอร์ได้ประสานความร่วมมือกับหอการค้าไทยในการเปิดตัวแพลตฟอร์ม “People+Work Connect” เพื่อสนับสนุนองค์กรธุรกิจของไทยในการบริหารอุปสงค์และอุปทานด้านแรงงาน หรือจัดการตำแหน่งงานต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น โดยได้ระบบอนาลิติกส์บนแพลตฟอร์ม People+Work Connect เป็นตัวช่วย ทั้งนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวได้มีการออกแบบร่วมกันโดยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของเอคเซนเชอร์ Lincoln Financial Group, ServiceNow และ Verizon โดยเอคเซนเชอร์รับหน้าที่พัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาจากการประชุมร่วมกัน และต่อยอดแนวคิดเริ่มต้น จนสำเร็จภายใน 14 วันทำการ ปัจจุบันมีองค์กรมากมายหลายแห่งจากหลากหลายอุตสาหกรรม เข้ามามีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มนี้อย่างรวดเร็ว
     แพลตฟอร์มระหว่างธุรกิจนี้ จะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ที่มีความพร้อม สามารถแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์และทักษะของพนักงานที่ถูกเลิกจ้างหรือพักงาน ให้แก่บริษัทอื่นที่กำลังมองหาคนทำงานบนแพลตฟอร์มได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ แพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มระดับโลกที่โยงใยเข้ากับหลากหลายอุตสาหกรรม สามารถช่วยเติมเต็มตำแหน่งหรือทักษะใกล้เคียงกันซึ่งเป็นที่ต้องการ จากอุตสาหกรรมหนึ่ง ไปยังอีกอุตสาหกรรมอื่นที่มีตำแหน่งงานเปิดอยู่ เพื่อให้ในท้ายที่สุด จะสามารถลดระยะวงจรการว่างงานที่ซับซ้อนให้สั้นลงได้ ระบบอนาลิติกส์ที่ทำงานบนแพลตฟอร์ม จะดึงเอาข้อมูลรวมที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวของคนทำงานมาประมวลและจำแนกตามกลุ่ม เช่น เมืองที่อยู่ ที่ทำงาน และประสบการณ์ เป็นต้น
     แพลตฟอร์ม People+Work Connect ทำให้เห็นข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ว่าบริษัทใดกำลังต้องการคนทำงาน และมีความต้องการจากที่ไหน ออกแบบมาเพื่อช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม อันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ไวรัส ทำให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นในการยกระดับความเป็นอยู่ของคนในประเทศไทย ทั้งนี้ องค์กรธุรกิจในประเทศไทยมีบริษัทจากภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้ามาร่วมแล้ว อาทิ ภาคบริการทางการเงิน อุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร น้ำมันและก๊าซ เป็นต้น
     “วิกฤตการณ์ครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดการว่างงาน มีคนที่ต้องหางานใหม่มากมาย การเชื่อมโยงเครือข่ายกับบริษัทที่มีความต้องการจ้างงานบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้ากับกลุ่มคนทำงานที่มีในตลาด เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้รองรับความต้องการของผู้คน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของเราในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างอนาลิติกส์ เข้ามาใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับประเทศ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมแรงร่วมใจครั้งนี้ ทำให้เราสามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบได้โดยเร็วและตรงจุด” นายนนทวัฒน์ กล่าวสรุป

     สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ https://peopleworkconnect.accenture.com/welcome

     ติดตามข้อมูลสาระสำคัญต่างๆ ได้ทาง
YouTube Channel : https://bit.ly/2Un4uAU
#PeopleWorkConnect
#ThaiChamberCommerce