ADS


Breaking News

ชมรมทหารพรานค่ายปักธงชัย กรุงเทพมหานคร ช่วยเหลือพี่น้องชุมชนเพชรเกษม48 จากพิษโควิด-19

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
     ⭐ชมรมทหารพรานค่ายปักธงชัย กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 นาย นำโดย
     ⭐พันเอก สมศักดิ์ เจริญชีพชัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย กรุงเทพมหานคร⭐
     พ.อ.อ.เอกทองอินทร์ พรหมสุข
     ⭐เสธอิฐ (ต้องขออภัย
ที่ไม่ได้เอ่ยนาม และยศเต็ม เพราะท่านขอสงวนเอาไว้)
     🌻นาย ธรรมศักดิ์ มากนคร ประธานชุมชน เพชรเกษม48
     🌻คุณไพโรจน์ หงส์วะชัน ที่ใด้นำอาหารเครื่องดื่มมาร่วมแจกจ่าย และเจ้าหนาที่อีกหลายท่านมาร่วมสมทบ มาม่า-น้ำ-ข้าวกล่อง มาร่วมแจกจ่ายให้กับพี่น้องชุมชน เพชรเกษม 48 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จำนวนกว่า 600 กล่อง
     @ทั้งนี้ประธานชุมชน นายธรรมศักดิ์ มากนคร ก็ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องอาสาทหารพราน ค่ายปักธงชัย กรุงเทพฯ ที่ได้ร่วมมือร่วมใจ เข้ามาช่วยเหลือ และแจกจ่าย อาหารกล่องในครั้งนี้เนื่องจากพี่น้องชุมชนเพชรเกษม48 ได้รับความเดือดร้อนด้วยภาวะโรคไวรัส โควิด-19 ที่ระบาด ไปทั่วโลก
     ! จึงเป็นผลให้ พี่น้องประชาชน ได้รับผลกระทบอย่างมากเห็นใด้ชัด และไม่สามารถ ประกอบอาชีพ รายได้ เหมือนปกติ
     @ ดังนั้นชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย กรุงเทพมหานคร จึงเล็งเห็น ความสำคัญของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ ในคราวครั้งนี้ 
     ♤ชมรม ทหารพราน ค่ายปักธงชัยกรุงเทพมหานคร หวังใจเอาไว้เป็นอย่างยิ่งว่า🌻ถ้าพี่น้องหรือชุมชนใดได้รับความเดือดร้อน ทางชมรมก็พร้อม ที่จะหยิบยื่น ความช่วยเหลือให้กับท่าน และให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี