ADS


Breaking News

สวทช. เชิญชม LIVE สด “ระบบ Medical Devices Demand-Supply Matching Platform for COVID-19 เพื่อระบบบริหารจัดการอุปกรณ์/เครื่องมือการแพทย์”

     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) เครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบัน แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHostNet: University Hospital Network Thailand) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำหนดจัดงานเผยแพร่ความก้าวหน้า “ระบบ Medical Devices Demand-Supply Matching Platform for COVID-19 เพื่อระบบบริหารจัดการอุปกรณ์/เครื่องมือการแพทย์” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลความต้องการรับบริจาคอุปกรณ์/เครื่องมือการแพทย์จากโรงพยาบาลและสถานพยาบาล และประสานไปยังผู้ประสงค์บริจาค เพื่อบริหารจัดการความต้องการอุปกรณ์/เครื่องมือการแพทย์ กับ ความประสงค์ในการบริจาคให้เชื่อมโยงถึงกันได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
     จะมีการ LIVE สดผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก สวทช. facebook.com/NSTDATHAILAND วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563  เวลา 13.30 - 15.00 นนำโดย ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. และคุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้แทนเครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบัน แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย