ADS


Breaking News

📈📈สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน 📉📉 ณ วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 19.30 น.

     🇵🇭 ฟิลิปปินส์ วันนี้ยังไม่รายงานยอดผู้ติดเชื้อ ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันใหม่ หลังจากที่ได้รายงานยอดผู้ติดเชื้อเมื่อวานนี้จำนวน​ 539​ ราย​ โดยแบ่งเป็นยอดรายใหม่ 109 ราย ส่วนที่เหลือเป็นผู้ที่ติดเชื้อที่รายงานล่าช้า
-อินโดนีเซีย  +678 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 25,216 ราย)
-สิงคโปร์      +611 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 33,806 ราย)
-ฟิลิปปินส์     ยังไม่มีการรายงาน  (รวมติดเชื้อสะสม 15,588 ราย)
-มาเลเซีย     +103 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 7,732  ราย)
-ไทย               +11 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,076 ราย)
-พม่า                 +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 206 ราย)
-เวียดนาม         +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 327 ราย)
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  124 ราย)
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)