ADS


Breaking News

📈📈สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน 📉📉 ณ วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 19.30 น.

     🇲🇾 มาเลเซีย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 172 ราย ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงกว่า 100 ราย

     จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-อินโดนีเซีย  +479 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 22,750 ราย)
-สิงคโปร์      +344 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 31,960 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +284 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 14,319 ราย)
-มาเลเซีย       +172 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 7,417 ราย)
-ไทย                 +2 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,042 ราย)
-เวียดนาม         +1 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 326 ราย)
-พม่า                 +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 201 ราย) 
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  124 ราย)
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)