ADS


Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ 4 พ.ค. 63

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563
ประเทศไทย 
ผู้ติดเชื้อสะสม 2,987 ราย
ใน 68 จังหวัด
(เพิ่มขึ้นในวันนี้ 18 ราย)
เสียชีวิตรวม 54 ราย
(ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)
รักษาหายป่วยแล้ว 2,740 ราย (91.73%) เพิ่มขึ้น 1 ราย
     ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 18 ราย ที่ศูนย์กักคนเข้าเมือง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,526 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (220), นนทบุรี (157), ยะลา (118), สมุทรปราการ (114), ชลบุรี (87), ปัตตานี (79), สงขลา (44), เชียงใหม่ (40) , ปทุมธานี (39) , นราธิวาส (28) และนครปฐม (22) โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine และในจังหวัดต่างๆ รวม 84  ราย
ทั้งนี้มี 9 จังหวัดที่ไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วย ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตร ระนอง สิงห์บุรี อ่างทอง (และสตูล ซึ่งรับผู้ติดเชื้อใน State quarantine) 
และมีอีก 34 จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อในช่วง 28 วันที่ผ่านมา 

ส่วนรายงานข้อมูลของอาเซียนและการวิเคราะห์จะอยู่ในรอบการรายงานช่วงเย็น

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)