ADS


Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ 28 พ.ค. 63

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563
🇹🇭  ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,065 ราย
ใน 68 จังหวัด
(เพิ่มขึ้น 11 ราย)
เสียชีวิตรวม 57 ราย
 (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 2,945 ราย (96.08%) (เพิ่มขึ้น 14 ราย)
ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State quarantine รายละเอียดดังนี้
- ประเทศอินเดีย 1 ราย เข้ารับการรักษาที่จังหวัดสมุทรปราการ (State quarantine)
- ประเทศคูเวต 4 ราย เข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร (State quarantine)
- ประเทศกาตาร์ 6 ราย เข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร (State quarantine)
กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,532 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (227), นนทบุรี (158), ยะลา (125), สมุทรปราการ (115), ชลบุรี (86), ปัตตานี (79), สงขลา (44), เชียงใหม่ (41) และ ปทุมธานี (39)  โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่าง state quarantine ในจังหวัดต่างๆ รวม 128 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)