ADS


Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ 21 พ.ค. 63

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
 ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563
🇹🇭  ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,037 ราย
ใน 68 จังหวัด
(เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย)
เสียชีวิตรวม 56 ราย
(ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 2,897 ราย (95.39%) (เพิ่มขึ้น 9 ราย)
ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย โดย 2 รายมีประวัติเสี่ยงจากไป/ทำงาน หรือในสถานที่ชุมนุมชน โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร ส่วนอีก 1 รายเป็นคนไทยเดินทางกลับจากประเทศฟิลิปปินส์ เข้ารับการรักษาที่จังหวัดชลบุรี  (State quarantine)
กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,532 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (225), นนทบุรี (158), ยะลา (125), สมุทรปราการ (115), ชลบุรี (86), ปัตตานี (79), สงขลา (44), เชียงใหม่ (41) และ ปทุมธานี (39)  โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine และในจังหวัดต่างๆ รวม 102 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)