ADS


Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ 19 พ.ค. 63

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563
🇹🇭  ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,033 ราย
ใน 68 จังหวัด
(เพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 ราย)
เสียชีวิตรวม 56 ราย
(ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 2,857 ราย (94.20%) (ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้านในวันนี้)

ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 ราย เข้ารับการรักษาที่จังหวัดนราธิวาส 
กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,531 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (225), นนทบุรี (158), ยะลา (125), สมุทรปราการ (115), ชลบุรี (85), ปัตตานี (79), สงขลา (44), เชียงใหม่ (41) และ ปทุมธานี (39)  โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine และในจังหวัดต่างๆ รวม 100 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)
ส่วนรายงานข้อมูลของอาเซียนและการวิเคราะห์จะอยู่ในรอบการรายงานช่วงเย็น