ADS


Breaking News

ลอรีอัล เปิดรับสมัครชิงทุนวิจัย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 18 วันนี้ ถึง 31 ก.ค. 63

ลอรีอัล เปิดรับสมัครชิงทุนวิจัย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 18
ส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์สตรีไทยต่อเนื่อง แม้ในสถานการณ์โควิด-19
กรุงเทพฯ –  11 พฤษภาคม 2563 บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าโครงการ “ทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 โดยการสนับสนุนของยูเนสโก กรุงเทพฯ ประกาศเปิดรับสมัครนักวิจัยสตรีเพื่อชิงทุนวิจัยประจำปี 2563 
“ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” มอบทุนวิจัยละ 250,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ ผู้สมัครต้องเป็นสตรี อายุไม่เกิน 40 ปี เป็นเจ้าของงานวิจัยอิสระใน 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ โดยมอบทุนสูงสุดจำนวน 5 ทุน
นางอินเนส คาลไดรา กรรมการผู้จัดการ ลอรีอัล ประเทศไทย กล่าวว่า “วิทยาศาสตร์มีความสำคัญยิ่งกว่าที่เคย โดยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์มีบทบาทและเป็นความหวังในการช่วยให้โลกของเราผ่านวิกฤตของการระบาดและกลับมามีสุขภาวะดีเช่นเดิม เพราะโลกต้องการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต้องการสตรี ลอรีอัล จึงเดินหน้าสนับสนุนให้ทุนวิจัยเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้” 
เปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2563 สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและการสมัครได้ที่: www.fwisthailand.com และสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-684-3192, 099-946-3665 หรืออีเมลที่ FWISTH@loreal.com