ADS


Breaking News

สรุป AOWC 2020 ทปอ.ชี้ต้องพัฒนาทักษะคนทุกด้าน พร้อมรับมือวิกฤตในอนาคต

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สรุปประเด็นสำคัญ
สัมมนาออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress 2020 ที่พึ่งจบไป 
มุ่งเน้นย้ำพัฒนาทักษะคนทุกด้าน

     จบลงไปอย่างงดงามสำหรับการประชุมสัมมนาออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress 2020 ภายใต้หัวข้อ “COVID-19: the Global New Reality” ครั้งแรกของประเทศไทยในการผนึกกำลังครั้งใหญ่ระหว่างสุดยอดองค์กรทางการศึกษาของประเทศไทยและสุดยอดองค์กรทางการศึกษาในภูมิภาคและในระดับโลก ที่เป็นองค์กรเสาหลักของประเทศและระดับนานาชาติจัดประชุมผ่าน Zoom Webinar นำโดยศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning : ASAIHL) เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทย

     ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า เวทีนี้มีการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศในหลายสาขาทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข การศึกษา สังคม เศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วย และประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่งของการประชุมครั้งนี้ คือจะเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย โดยมุ่งมาที่การพัฒนาทักษะของคนในทุกด้านทั้งโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล และความคิดสร้างสรรค์ โดยจะต้องทำให้ดีขึ้น ลดสิ่งที่ไม่ดีลง ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม ลดการพึ่งพาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ภาคการท่องเที่ยวอย่างเดียวเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน และต่อไปไม่ว่าเราจะเจอกับวิกฤตใดๆ ประเทศไทยเราต้องอยู่ได้
     วิกฤต COVID-19 ทำให้คนไทยมองเห็นอะไรหลายๆ อย่าง ที่ซ่อนอยู่ ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณสุขของไทยดีที่สุดในโลก เครือข่ายสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีความเข้มแข็ง ความคิดริเริ่มของคนไทยก็ไม่แพ้คนชาติใดในโลก คนไทยมีความคิดสร้างสรรค์อย่างเช่นการระดมสมองดึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการจัดประชุมสัมมนาออนไลน์ผ่าน ZOOM Webinar ครั้งนี้ ถือเป็นการจุดประกายการทำงานระดับโลกครั้งแรกที่มีบุคลากรจากหลายๆ มหาวิทยาลัยที่อยู่เบื้องหลังมาช่วยกันทำงาน 
     “ต่อไปการสร้างคนรุ่นใหม่จะให้ความรู้ทางวิชาการด้านเดียวไม่ได้ ต้องพัฒนาความเป็นมนุษย์ด้วย มีความเห็นใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ความมีน้ำใจของคนไทยเป็นจุดเด่นที่ต่างชาติมองเห็น เลิกดูถูกคนไทยด้วยกัน เราต้องมีความเชื่อว่าคนไทยเก่ง คนไทยทำได้ เพราะการที่ประเทศไทยเราชนะวิกฤต COVID-19 ถือว่าผ่านด่านแรกที่ยากๆ ไปแล้ว และต่อให้มีอะไรเข้ามาอีกเรามีประสบการณ์ที่จะบริหารจัดการและไปต่อได้เสมอ” ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวสรุปทิ้งท้าย