ADS


Breaking News

บ้านปูฯ มอบหน้ากากผ้ามูลค่ารวม 1 ล้านบาท หนุนไปรษณีย์ไทยบริการปลอดภัยจากโควิด

บ้านปูฯ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้ามูลค่า 1 ล้านบาท
ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยบริการประชาชนอย่างปลอดภัย
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และนางสมฤดี ชัยมงคล (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยมีนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายกาหลง ทรัพย์สะอาด (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ เป็นตัวแทนในการรับมอบ
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นำโดยนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ และนางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีมาตรฐานสูง สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กและป้องกันการซึมผ่านของละอองน้ำได้ดีจำนวน 50,000 ชิ้น มูลค่า 1,000,000 บาท แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ และเสริมสร้างความปลอดภัยของทั้งพนักงานผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการของไปรษณีย์ไทย
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บ้านปูฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งยังสั่งผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 1,500,000 ชิ้น มูลค่ารวม 30 ล้านบาท เพื่อแจกจ่ายให้ถึงมือคนไทยให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันตัวที่มีคุณภาพ มีการมอบให้กับชุมชนที่ขาดแคลนและหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญและหนักหน่วงในการให้บริการประชาชนในช่วงนี้ อาทิ ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหวังว่าจะเป็นการช่วยให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว

# # #

เกี่ยวกับบ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่
ธุรกิจแหล่งพลังงาน ธุรกิจผลิตพลังงาน และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม