ADS


Breaking News

ยามาฮ่า หนุน นักรบเสื้อกาวน์ มอบ Negative ARI examination booth แก่ รพ.รามาฯ ต้านภัย COVID-19

ยามาฮ่าร่วมสนับสนุนนักรบเสื้อกาวน์ มอบห้องตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้โรงพยาบาลรามาธิบดี
นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมกันมอบห้อง Negative ARI examination booth เพื่อใช้สำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี อ.นพ.สุกิจ แย้มวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ พร้อมด้วย รศ.ดร. พญ.อติพร อิงค์สาธิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี และ ผศ.นพ.มนต์ธวัช อำนวยพล ผู้ช่วยคณบดีศูนย์สุขภาพก้าวหน้า คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ
สำหรับห้อง Negative ARI examination booth เป็นห้องที่ใช้ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ซึ่งทาง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้สร้างเป็นห้องต้นแบบขึ้นมา โดยได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการออกแบบและสร้างขึ้น พร้อมกันนี้ ทางบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ยังพร้อมและเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์หน่วยงานต่างๆ ที่ถือเป็น “นักรบเสื้อกาวน์” อยู่แนวหน้าในการต่อสู้ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย

โดยการมอบห้องต้นแบบ Negative ARI examination booth ในครั้งนี้มีขึ้น ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อเร็วๆ นี้