ADS


Breaking News

“ไทยยามาฮ่า” หนุน “โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี” ส่ง “ฟีโน่” ร่วมกำจัดไวรัสโคโรน่า 2019

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับมอบ รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า “ฟีโน่” จำนวน 2 คัน จาก บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดย นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เป็นตัวแทนส่งมอบให้กับ นพ. สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เมื่อเร็วๆ นี้
สำหรับการส่งมอบรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า “ฟีโน่” ทั้ง 2 คัน เป็นหนึ่งในโครงการ “ยามาฮ่าร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19” เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นพาหนะสำคัญในการเฝ้าติดตามผู้ป่วยจากไวรัสโคโรน่า 2019 และลงพื้นที่อย่างรวดเร็วในการกำจัดเชื้อไวรัสในพื้นที่ต่างๆ ที่ผู้ติดเชื้อได้เดินทางไป
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด พร้อมอยู่เคียงข้างและสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการร่วมกันปกป้องพี่น้องชาวไทยให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส โควิด-19 ซึ่งยามาฮ่าได้ร่วมบริจาครถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่นต่างๆ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งสิ้น 100 คัน รวมมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท ในการปฏิบัติการเฝ้าติดตามและกำจัดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019