ADS


Breaking News

ยูโอบี เข้มดูแลพนักงาน ต้องปลอดภัยจากโควิด พร้อมเสริมความรู้ในการทำงาน

ยูโอบี เผยมาตรการดูแลพนักงานธนาคารในช่วงวิกฤตโควิด-19
ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย พร้อมพัฒนาทักษะความรู้ในการทำงาน
     กรุงเทพฯ 21 เมษายน 2563 — เพราะสถาบันการเงินมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเงินของประเทศ ทำให้พนักงานธนาคารที่มีส่วนสำคัญต่อระบบการให้บริการของธนาคารตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุไว้มีความจำเป็นที่ต้องเข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงานและสาขาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจและการให้บริการแก่ลูกค้า ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (ธนาคารยูโอบี (ไทย)) เผยมาตรการดูแลพนักงานทัพหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ให้ปลอดภัย
     คุณศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคล ธนาคารยูโอบี (ไทย) กล่าวว่า 
     “ภาคการเงินการธนาคารที่นับว่ามีความสำคัญมากในช่วงเวลาเช่นนี้ แน่นอนว่าธุรกิจธนาคารยังต้องดำเนินไปเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าทั้งในธุรกรรมปกติ รวมถึงการดูแลช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าพนักงานบางส่วนจะเริ่ม Work from Home เรียบร้อยแล้ว แต่พนักงานทัพหน้าที่มีส่วนสำคัญต่อระบบของธนาคารตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุไว้ อาทิ งานด้าน IT, Call Centre การบริหารจัดการเงินสด การบริการบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ธุรกรรมเงินโอนต่างประเทศ รวมถึงธุรกรรมตลาดเงินและตลาดทุนเป็นต้น ยังคงจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงานที่ออฟฟิศและตามสาขาที่เปิดให้บริการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ นอกจากนี้ จากการที่เราได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทำให้ธนาคารยังมีการเตรียมแผนดูแลพนักงานที่ยังคงต้องมาปฏิบัติงานหากรัฐบาลออกมาตรการขั้นสูงสุดเพื่อระงับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ได้ล่วงหน้า โดยได้มีการจัดเตรียมที่พักและอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้แก่พนักงาน อาหาร เครื่องดื่มและยาสามัญประจำบ้าน รวมถึงมาตรการป้องกันและดูแลสุขอนามัย ให้พนักงานทุกคนอุ่นใจได้”
     เพื่อดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในออฟฟิศและสาขา ธนาคารได้ดำเนินมาตรการต่างๆ ตั้งแต่การตรวจคัดกรองอุณหภูมิด้วยเครื่อง Thermal Scanner การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้พนักงานทุกคน การให้บริการเจลฆ่าเชื้อโรคตามบริเวณต่างๆ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดออฟฟิศและสาขา การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการประชุมออนไลน์ การลดจำนวนชั่วโมงทำงานลง 1 ชั่วโมง โดยพนักงานสามารถเลือกช่วงเวลาในการทำงานได้เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วนที่ต้องพบปะผู้คนจำนวนมาก การจัดพื้นที่ภายในสาขาให้ลูกค้ามีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ขณะรอรับบริการ การติดตั้งฉากกั้นที่สาขา รวมถึงประกันชีวิตและสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงโควิด-19 สำหรับพนักงานทุกคน
     “พนักงานสาขาเป็นหน้าบ้านที่มีบทบาทสำคัญในการอยู่เคียงข้างลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ และช่วงนี้เช่นกัน แม้ในการปฏิบัติงานระยะแรกจะมีความกังวลอยู่บ้าง แต่ในฐานะผู้ให้บริการ เราต้องปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และดีที่สุดเพื่อลูกค้า ธนาคารเองใส่ใจดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานสาขาเป็นพิเศษด้วยมาตรการลดความเสี่ยงต่างๆ ทำให้เรารู้สึกว่าแม้จะต้องมาทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด แต่ก็ยังรู้สึกอุ่นใจและปลอดภัย” กฤติยาณี ทวีสิน พนักงานสาขา 101 The Third Place
     คุณศศิวิมล กล่าวเพิ่มเติมว่า “เรายังคงเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้มากขึ้น พร้อมได้สื่อสารให้พนักงานทราบถึงข้อควรปฏิบัติเป็นประจำเพื่อดูแลตัวเองให้ปลอดภัย นอกจากนี้ เรายังตระหนักอีกว่าการทำงานจากที่บ้านอาจเป็นเรื่องไม่ที่ไม่คุ้นชิน จึงอาจนำมาซึ่งความเครียด ธนาคารจึงได้จัดหลากหลายกิจกรรม รวมถึงคอร์สเรียนต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้แม้ทำงานจากที่บ้าน”
     ในส่วนของพนักงานธนาคารที่ Work from Home สามารถพัฒนาทักษะความรู้ในด้านการทำงานและความสนใจอื่นๆ ได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทางธนาคารจัดเตรียมไว้ให้ อาทิ LinkedIn Learning โปรแกรมถ่ายทอดความรู้ผ่านภาษาอังกฤษซึ่งมีหัวข้อการเรียนรู้ที่น่าสนใจอาทิ Leading Virtual Meeting, Building Resilience และ Time Management  Thai Banking Academy โปรแกรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการธนาคาร อาทิ Digital ID เรื่องใกล้ตัวคุณ, ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก และ International Trade & FX ที่สามารถเข้าไปเรียนได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึง Accomm Group โปรแกรมการเรียนรู้ที่พนักงานจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ อาทิการเป็นผู้นำ การพัฒนาตัวเอง การสื่อสาร รวมถึงการทำงานภายใต้สภาวะวิกฤต
     นอกจากนี้ เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถสร้างสมดุลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ยูโอบียังจัดกิจกรรมให้พนักงานได้ผ่อนคลาย อาทิ ให้พนักงานแชร์มื้ออาหารโปรดพร้อม #UOBTHappyMeals แนะนำวิธีออกกำลังกายง่ายๆ เมื่อต้องทำงานอยู่บ้าน รวมถึงแนะนำแอปพลิเคชัน “Healthy Living Talk” โดยพนักงานสามารถเข้าไปพูดคุยและขอคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในด้านสุขภาพทั่วไปหรือที่เกี่ยวกับโควิด-19 รวมถึงไลฟ์สไตล์อื่นๆ ที่พนักงานสนใจ
     แม้ว่าการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร แต่การใส่ใจและความห่วงใยจากองค์กรถึงพนักงาน จะสร้างความมั่นใจในการทำงานและให้บริการลูกค้าธนาคารอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด