ADS


Breaking News

ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ สสว. เตรียมเข้าหารือกรมบัญชีกลาง ช่วยเหลือ SME เร่งด่วน

เวลาลำบากนี้คนไทยไม่ทิ้งกัน ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รอง ผอ.สสว. รักษาการแทน ผอ.สสว. ขอเดินหน้าสำรวจ SME ทั่วประเทศ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือชาว SME ให้ผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปให้ได้ อย่างตรงจุด เตรียมเข้าหารือกรมบัญชีกลาง เปิดแผนช่วยเหลือเร่งด่วน ทั้งการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากยิ่งขึ้น โดยกำหนดโควต้าให้เป็นการเฉพาะ รวมถึงการให้แต้มต่อด้านราคา การกำหนดประเภทสินค้า การกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อย ให้เป็นการซื้อจากผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีตลาดภายในประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้น เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่เห็นว่า เราคนไทย รักห่วงใย และไม่ทิ้งกัน