ADS


Breaking News

ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ สสว. เร่งเปิดตัวโครงการต่างๆ หนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผ่านวิกฤตด้วยนวัตกรรม

ในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ แม้แต่การระบาดของโรคโควิด-19 ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รอง ผอ.สสว. รักษาการแทน ผอ.สสว.เร่งเปิดตัวโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up) โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME (Cluster) เป็นต้น เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เตรียมความพร้อมใช้ช่วงเวลานี้ในการสร้างองค์ความรู้ทางธุรกิจแบบครบวงจร ผ่านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี การสร้างมาตรฐานต่างๆ ทั้งทางการผลิตและการตลาด เพื่อปรับตัวเตรียมลุยสนามธุรกิจ ภายหลังปลดล็อกมาตรการล็อกดาวน์ต่างๆ สนใจสอบถามรายละเอียดที่หมายเลข 02 298 3108 สสว.พร้อมจะดูแลให้เราผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน