ADS


Breaking News

ป่อเต็กตึ๊ง พร้อมอาสาศิลปินฯ ลงพื้นที่แจกอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม สู้โควิด-19

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19 
#พร้อมอาสาศิลปินฯ#
ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน
     วันนี้ (15 เมษายน 63) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำทีมลงพื้นที่ แจกจ่ายอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม แก่ชาวชุมชนตากสินสัมพันธ์ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง รวม 500 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ และเป็นขวัญและกำลังใจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งปัจจุบันส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง   โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านรายได้สำหรับการเลี้ยงชีพครอบครัวของผู้ที่ประกอบอาชีพลูกจ้างรายวัน โดยมี น.ส.พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์ (เกรซ) และ นายวาทิต โสภา (วิน วาทิต) อาสาศิลปินมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ บริเวณชุมชนตากสินสัมพันธ์ กรุงเทพฯ
     การแจกจ่ายอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดให้มีการลงพื้นที่เพื่อมอบให้กับชุมชนต่างๆ ในระหว่างวันที่ 25 มี.ค.- 30 เม.ย.63  รวมจำนวนอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม 18,500 ชุด คิดมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น 740,000 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
     มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังคงประสาน และประเมินสถานการณ์เพื่อให้การช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ร่วมแรงร่วมใจ ฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปพร้อมกัน
     ติดต่อสอบถาม รวมถึงติดตามข่าวสารกิจกรรม การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ – ผู้ประสบภัยต่างๆ ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนแพจ www.facebook.com/atpohtecktung  

#มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง110ปีความดีที่ยั่งยืน
## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน