ADS


Breaking News

ป่อเต็กตึ๊ง โดยคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว มอบเครื่องดื่มสมุนไพรจีน “จินจินฉา” สู้ภัยโควิด-19

     มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ห่วงใยสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์ มอบเครื่องดื่มสมุนไพรจีน “จินจินฉา” บำรุงสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกัน สู้ภัยโควิด-19
     วานนี้ (28  เมษายน  2563) นายอร่าม เอี่ยมสุรีย์ กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และผู้อำนวยการคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว พร้อมด้วย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ทำพิธีมอบเครื่องดื่มสมุนไพรจีน “จินจินฉา” บำรุงสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกัน สู้ภัยโควิด-19  แก่บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 181 แห่ง ทั่วประเทศ รวมจำนวน 100,000 ชุด รวมงบประมาณเป็นเงิน  6,400,000 บาท  (หกล้านสี่แสนบาทถ้วน)   เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน บำรุงปอดและกระเพาะอาหาร ขับความชื้นและพิษร้อน   โดยมีนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้รับมอบ ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
     คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว  (คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว)ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นหน่วยงานบริการทางการแพทย์แผนจีน ได้เล็งเห็นและห่วงใยในสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์ ที่อาจมีความเหนื่อยล้าซึ่งเป็นสาเหตุให้ภูมิต้านทานของร่างกายลดลง เนื่องจากทำงานหนักนับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวจึงได้เลือกสูตรยาดังกล่าว ซึ่งแนะนำสูตรโดยสำนักงานคณะกรรมการวางแผนสุขภาพและครอบครัวนครเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน และปรับสูตรให้เข้ากับภูมิอากาศในประเทศไทย  ชมรายละเอียดและข้อบ่งชี้เพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3eYtLwU หรือเว็บไซต์ huachiewtcm.com
** แพทย์แผนจีน เพื่อนร่วมวิชาชีพ ร่วมแรงร่วมใจ ฟันฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน **
.
#มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง110ปีความดีที่ยั่งยืน
#ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน...